De gemeente Westland probeert op een bijzonder manier de positie van de Westlandse tuinbouw te waarborgen; de gemeente financiert een speciale leerstoel glastuinbouw. De leerstoel wordt gekoppeld aan de LDE – een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit – en krijgt de naam ‘International Entrepreneurship in Horticulture Eco-systems’.

Het Westland draagt de komende vier jaar in totaal 50.000 euro bij aan de aanstelling van de leerstoel. Wethouder Karin Zwinkels spreekt in een reactie van een ‘investering in het glastuinbouwcluster’. “Op termijn levert die investering ook wat op”, aldus de wethouder economische zaken van de gemeente Westland.

Concurrentiekracht

Een van de beoogde opbrengsten van de investering, is de waarborging en vergroting van de innovatie- en concurrentiekracht van het Westlandse tuinbouwcluster. “Het Westlandse tuinbouwcluster is essentieel voor de regio en Nederland”, zegt Zwinkels. “Het is het grootste tuinbouwcluster ter wereld en de derde mainport van Nederland. De Westlandse tuinbouw zorgt dan ook voor heel veel banen en welvaart in ons land. Andere landen zitten echter niet stil en om die leidende positie te behouden, moet het cluster zich blijven ontwikkelen. Daar helpt zo’n leerstoel natuurlijk enorm bij.”

Excelleren

In de leeropdracht die voor de leerstoel is geformuleerd, staat dat de leerstoel zich richt op ‘innovatief en ondernemend gedrag van actoren binnen de glastuinbouwsector in internationale netwerken en ecosystemen’. Passend bij de status van koploper in een sector, heeft de gemeente Westland daarbij de ambitie om wereldwijd te excelleren.

Uitdagingen

Zwinkels geeft aan dat de ambitieuze doelstelling door de komst van digitale technologieën, robotica en nieuwe energiesystemen met ingrijpende uitdagingen gepaard gaat. “Het is nog de vraag of alle bedrijven daarin mee kunnen gaan. Leidt dit tot banenverlies of niet? Zullen nieuwe opties zich aandienen in de duurzame energieproductie, efficiënte productie van voedsel en glastuinbouwsystemen, die vervolgens de wereld over gaan? De verstedelijking en de grootschalige voedselvoorziening van deze metropolen is een wereldwijde uitdaging.”

Antwoorden

Wethouder Zwinkels geeft aan dat de leerstoel juist in het leven is geroepen om bovenstaande globale uitdagingen te analyseren en tot antwoorden te komen voor deze maatschappelijke vraagstukken. Het is nog onbekend wie de leerstoel gaat bekleden; de bijdrage van de gemeente moet eerst nog worden bevestigd. Zwinkels: “De procedure om te komen tot een leerstoel met de daarbij behorende hoogleraar zal binnenkort worden gestart.”

Bron: AD Westland.

Gerelateerd