In de aanloop naar de wintertijd is ‘licht’ ook voor de consument een populair gespreksonderwerp. Voor de glastuinbouw is het echter een dagelijks en veelbesproken item, als essentieel onderdeel van het teeltproces en als bron van vernieuwing. Niet verwonderlijk dat de onderwerpen licht en belichten jaarlijks uitgebreid aan bod komen in vakblad Onder Glas. Daardoor is op de website een interessant dossier opgebouwd, dat een helder beeld geeft van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Zo werd in Onder Glas van juni/juli 2012 uitgebreid stilgestaan bij de economische aspecten van belichten. Maar in die editie ook veel aandacht voor de opkomst van diffuus glas en voor de positieve effecten van groeilicht. Door de behoeften in kaart te brengen van gewassen en ondernemers is namelijk vast te stellen welke lichtinstallaties de gewenste effecten kunnen realiseren. Deze kunnen vervolgens worden geëvalueerd op efficiëntie en rentabiliteit. Er lopen tal van proeven die de komende jaren tot een bredere toepassing zullen leiden van kunstlicht in glasteelten.
In de themanummers Licht van de afgelopen jaren kwam ook LED-belichting met regelmaat aan bod. Het Onder Glas themanummer van dit jaar toont dat LED’s steeds vaker centraal staan in onderzoeks- en praktijkprojecten. Licht en innovatie gaan ook de komende tien jaar zonder twijfel hand in hand.

Lees voor meer informatie onderstaande artikelen of zoek via de zoekbox eenvoudig in het volledige archief op www.onderglas.nl

Lichtminnende gewassen verlangen 50% haze en een hoge transmissie

Belichte teelt is meer dan ‘een kwestie van rondrekenen’

Welke lichtinstallaties kunnen de gewenste effecten realiseren?

Roger Abbenhuijs