Vanwege de verdere groei van tuinbouwtoeleverancier Mertens in Noord-Nederland, versterkt Gerald Aukes het team van de vestiging in IJsselmuiden. Als relatiebeheerder voor de sier- en de glasgroenteteelt zal hij vooral op pad zijn om telers in het noorden te ontzorgen en te helpen hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

De geboren Fries, die woonachtig is in Grou, kent de tuinbouw in het noorden van het land van haver tot gort. Hij al namelijk bijna dertig jaar kind aan huis bij veel tuinbouwbedrijven in de noordelijke provincies. Na zowel een tuinbouwopleiding als een commerciële studie, ging hij aan de slag voor diverse tuinbouwtoeleveranciers.

Breed productpakket

Aukes: “Ik heb meerdere functies bekleed, waarbij meestal sprake was van een combinatie tussen mensen aansturen en bedrijven bezoeken. Dat vond ik ideaal: je weet immers wat de ondernemer drijft en kunt dit vertalen naar de koers van de organisatie. Dat stelt je in staat om snel te schakelen. Maar vooral het onderweg zijn, het contact hebben met telers; dat is écht mijn ding. Ik vind het mooi om oplossingen te kunnen bieden voor de problemen waar telers tegenaan lopen.”

Uitdagingen

Aukes erkent dat er de komende jaren veel op de tuinbouw af gaat komen. Onder meer de zichtbaarheid richting de eindklant wordt een belangrijk issue, zo verwacht hij. “Deze moet worden vergroot; de consument van vandaag wil immers weten waar een product vandaan komt. De sierteelt zet wat dit betreft al de nodige stappen, onder meer met plantenpaspoorten en dergelijke, maar in groenten is nog flink wat te winnen. Wees zichtbaar en trots op je product; dat helpt om je marktpositie te verstevigen.”
Ook de verdere verduurzaming zal aandacht blijven vragen, geeft Aukes aan. “De opmars van groene middelen zet door, maar ook een goede watervoorziening blijft een belangrijk issue, net zoals het verder terugdringen van de emissies.

Innovatie als troef

Tot slot wil Aukes kwijt dat de tuinbouwsector vooral trots mag zijn op waar zij staat. “Telers hebben niet alleen passie voor hun product, het zijn vandaag de dag ook echte ondernemers. Ze worden om de oren geslagen met tal van wetten en regels, maar toch redden ze het. Vooral door innovatief te zijn en continu alert te zijn op kansen. Daar ligt hun belangrijkste troef!”