Het tomatenvirus ToBRFV, Tomato Brown Rugose Fruit Virus is de schrik van tomatentelers. Het virus grijpt sinds vorig jaar hard om zich heen met desastreuze gevolgen. Ron Peters die eerder in de komkommer- en paprikateelt successen behaalde in het verslaan van virussen, zocht de oplossing voor dit nieuwe virus opnieuw in een hygiëneprotocol.

Als je dat protocol stapsgewijs, gedisciplineerd en nauwgezet opvolgt, is de kans op een virusinfectie een heel stuk kleiner. Maar garanties? Nee, die worden niet gegeven. Dat is een stap te ver.

Succesvol in komkommer en paprika

Peters gelooft heilig in zijn stappenplan. Door de talrijke succeservaringen bij met name komkommer en paprika, is zijn overtuiging alleen maar sterker geworden. Een virus is een virus en de aanpak is klip en klaar. Meerdere malen maakt hij de vergelijking met Covid-19. Het coronavirus waarbij persoonlijke hygiëne, afstand bewaren en discipline de geldende adviezen zijn om infectie te voorkomen. Voor het uitbannen van ToBRFV is het niet anders.

Teeltwisseling

Het protocol is een soort van reglement dat een teler bij een teeltwisseling stap voor stap moet opvolgen. Een handleiding, waarin is uiteengezet wat hij moet doen vanaf het moment dat de kas wordt leeggehaald tot het moment van planten. En ook daarna, tijdens de teelt.
Op een paar tomatenbedrijven in Nederland wordt zijn teeltwisselingsprotocol nu uitgevoerd, of is reeds beproefd. Dit jaar voor het eerst. Tussen twee teelten in, hebben die bedrijven alle stappen minutieus opgevolgd. Het is nog te vroeg om te weten of het heeft gewerkt, maar Peters zelf is er niet zo bang voor.

Ook internationaal belangstelling

Van een Engels tomatenbedrijf dat geïnfecteerd was met ToBRFV, kent hij de positieve ervaringen met het protocol. Het virus bleef gedurende de hele teelt weg. Onlangs klopten Duitse tomatentelers bij hem aan omdat ze met de handen in het haar zitten. En recent benaderden meerdere internationale bedrijven in de dienstverlening, met klanten in heel Europa, hem om het virusprotocol onder de aandacht te brengen en uit te leggen onder telers in geheel Europa. Peters: “Je moet virus zien als een wezenlijk onderdeel van je problemenpakket. Accepteer dat. Punt. Het zal nooit meer weggaan. Het enige dat overblijft is: het de baas worden.”

Tekst: Suzan Crooijmans, beeld: Pieternel van Velden