Door de ontwikkelingen in glastuinbouwbelichting met name de opkomst en verbetering van LED, wordt het voor veel gewassen interessant om gedeeltelijk (hybride) of volledig over te stappen op LED-belichting. Met het vervangen van de lampen, zal een teler echter ook de elektrische infrastructuur geheel of gedeeltelijk moeten vervangen. Hiervoor heeft de firma Isolectra een alternatief bedacht: de RST Y-adapter.

Met deze stekerbare oplossing ontzorgt deze leverancier de teler doordat hij zijn bestaande installatie intact kan houden en met de nieuwe adapter de installatie ‘plug and play’ kan aanpassen. Dat geeft voor de teler niet alleen een besparing, maar ook meer gemak. Voor de teler maakt dit systeem het eenvoudiger om over te stappen op LED-belichting.

MEER INFO: ISOLECTRA
STAND F107