Biochar kan een aanvulling zijn in de opkweek van komkommers om micro-organismen beter aan te laten slaan in steenwol. Afgelopen jaar is dit product al toegepast bij de opkweek van 20 ha komkommerplanten. In deze teelt is het een middel om een Pythium aantasting te weren.

Plantweerbaarheid is een belangrijk thema in de komkommerteelt, waarbij de symbiose tussen micro-organismen en plantenwortels de planten sterker maken. “Maar de opkweek gebeurt voornamelijk in steenwol. Dit materiaal bestaat uit gladde vezels, waar micro-organismen zich moeilijk kunnen hechten”, vertelt Cor-Jan van der Elzen, commercieel manager Europa bij het Engelse Carbon Gold. Dit bedrijf ontwikkelt producten op basis van biochar.
Het product ontstaat bij verbranding van houtige plantendelen bij hoge temperaturen onder zuurstofarme omstandigheden. Het is een proces dat al heel lang bekend is, enigszins vergelijkbaar met het maken van houtskool. Door de onvolledige verbranding blijven structuren van pure koolstof in stand in plaats van as. In die structuren kunnen micro-organismen zich goed vestigen.

Gemengd toplaagje

Van der Elzen onderzocht de mogelijkheden van dit houtskoolproduct, vorig jaar nog in de opkweek van chrysanten bij Beyond Chrysant in Hoek van Holland. Inmiddels tonen ook opkweekbedrijven van warme groenteplanten belangstelling voor dit materiaal. Zij gebruiken het als toplaagje op het steenwolblok. Daarom brengt Carbon Gold sinds kort samen met het Belgische Willems Perlite een Biology Blend op de markt; een combinatie van biochar en vermiculite.
De commercieel manager: “Toevoegen van micro-organismen in de opkweek heeft alleen zin als deze zich goed kunnen vestigen rond de wortels. Plantenkwekers willen planten weerbaarheid meegeven, maar dit moet wel passen binnen het bedrijfsproces, dat in het opkweekseizoen 24/7 doorgaat. Vandaar de combinatie met vermiculite.”

Aardbeiensubstraat

Van der Elzen is niet de enige die enthousiast is over biochar. In Onder Glas van september 2019 deed Chris Blok van Wageningen University & Research verslag van onderzoek naar substraatmengsels voor aardbeien, waaraan het product is toegevoegd. Het onderzoek geeft op het oog geen uitsluitsel of de biostimulanten goed aanslaan. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat de mengsels met het houtskoolproduct lager scoorden op Phytophthora. Het materiaal had een positief effect op het vruchtgewicht.

Tekst en beeld: Pieternel van Velden