Op de Trade Fair van Royal FloraHolland in Aalsmeer heeft MPS de volgende fase van MPS-ProductProof gelanceerd. Met deze systematiek wordt transparant gemaakt welke werkzame stoffen in bloemen en planten zitten. Dit geeft de klant meer garanties over het sierteeltproduct.

Telers krijgen steeds vaker te maken met kopers die eisen aan producten stellen op het gebied van duurzaamheid. Transparantie in de bedrijfsvoering wordt nu geleverd met het MPS-ABC certificaat. Daarnaast vragen afnemers ook specifiek wat er in hun producten zit. Zo vragen sommige retailers aan telers om producten te leveren waar geen neonicotinoïden in mogen zitten. MPS-ProductProof geeft uitsluitsel of een product aan de eisen van een bepaalde afnemer voldoet.

Werkzame stoffen

MPS-ProductProof is geen certificaat maar een @-on op MPS-ABC. Het geeft een zekere garantie op gewasbeschermingsgebied, niet op fytosanitair gebied en niet op de kwaliteit van de producten. Het geeft op productniveau aan dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen én niet zijn toegepast in de teelt.
In 2015 startte een pilot met bloemen- en potplantentelers om te werken aan een instrument. De pilot is een samenwerkingsverband tussen Royal FloraHolland en MPS. De pilot werd in 2016 opgeschaald naar 50 telers en meer belangstellende handels- en retailpartijen. Er worden nu termijnorders in de markt gevolgd.

Bron/foto: MPS/FloraHolland