Op veel bedrijven is de teelt afgelopen en treffen telers voorbereidingen voor de nieuwe teelt. Dit is het enige moment in het hele seizoen dat de kas een keer echt ‘gereset’ kan worden. Het is dus belangrijk om hier ruim aandacht aan te besteden, net zoals aan schoon gietwater.

Zijn er in de vorige teelt problemen geweest met bijvoorbeeld insecten of misschien wel een virus? In alle gevallen moeten we ervan uitgaan dat er iets in de kas is geweest, ook al hebben we het niet gezien. We gaan de teeltwisseling in met een 100% cleanup. Voor de kas is een prima standaard hygiëneprotocol beschikbaar. Als dit aloude protocol op de juiste manier wordt uitgevoerd is dat afdoende voor de hygiëne in de kas en daar omheen.

Uitgangswater ontsmetten of verhitten

Naar mijn mening zien telers echter vaak een essentieel punt over het hoofd. Dat is de inname van het uitgangswater voor de teelt. Het is in veel gevallen een belangrijke bron voor een herinfectie. Meestal worden de bedrijven tot in de puntjes schoongemaakt en denken telers dat het afdoende is. Vervolgens starten ze in hun nieuwe teelt met een schone kas, maar beginnen direct het water te gebruiken, bijvoorbeeld uit het waterbassin, zonder dit te behandelen. In het waterbassin zijn echter met grote regelmaat allerlei ziektes aanwezig. Het vuile water komt zo de schone kas binnen en veroorzaakt daar direct weer een besmetting.

Waterstofperoxide

Vaak zijn telers in de veronderstelling dat het water behandeld wordt met het doseren van bijvoorbeeld waterstofperoxide. Dat werkt, maar is meestal niet afdoende. Zeker als we met virus te maken hebben. Het zou veel beter zijn als telers ook dit water standaard ontsmetten met een goed werkende UV-ontsmetter of een verhitter. Mijn conclusie is daarom: maak het plaatje compleet.

Tekst: Barend Löbker, Vortus