Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben steeg in het vierde kwartaal van 2020 met een half punt. Het vertrouwen in het eigen bedrijf is na de sterke terugval in het eerste kwartaal van 2020 nu stabiel op 17 punten.

Door een kleine daling van de stemmingsindex (-1 indexpunt) en een toename van het vertrouwen van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar) met bijna 2 punten bleven sterke veranderingen uit. De stemmingsindex en de verwachting voor de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

Meeste vertrouwen

De Agro Vertrouwensindex in de glastuinbouwsector is in het vierde kwartaal dus net als bij de vorige meting ongeveer 17 punten. Hierdoor is de glastuinbouw op de opengrondstuinbouw na de sector met het meeste vertrouwen van alle getoonde land- en tuinbouwsectoren. De index ligt hiermee ook 1 punt boven het langjarige gemiddelde.
De stemmingsindex, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, is in het vierde kwartaal van 2020 met een klein punt gedaald tot 27,5 punt. Ook bij de stemmingsindex moet de glastuinbouw de opengrondstuinbouw voor zich laten gaan maar is nog altijd een stuk hoger dan het langlopende gemiddelde van 19 punten.

Afgelopen 12 maanden

De nauwelijks veranderde stemmingsindex is ook terug te vinden in de ontwikkeling van de conjunctuurindex terugkijkend op de afgelopen 12 maanden. Met de minimale verandering van 0,6 punt kwam de index op 13 punten. Ook bij de onderliggende verklarende factoren bleven de veranderingen beperkt. Met een daling van 3,5 punt bij de kosten en een omzettoename van bijna 4 punten zijn de sterkte veranderingen aangegeven.

Komende 12 maanden

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) iets positiever in dan een kwartaal geleden (+2 punten). De index ligt met 7,4 punten nog onder het langlopende gemiddelde van 13 punten.
Geheel in lijn met andere indexen in de glastuinbouw zijn de verwachtingen voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. De index is nagenoeg stabiel en bedraagt 2,7 punt in het vierde kwartaal van 2020 tegen 2,5 punt een kwartaal eerder.