Biologisch dynamisch groenteteler Frank de Koning is positief over het project ‘Preventieve bladluisbeheersing’. Hij teelt een grotere verscheidenheid aan groenten, maar ook bij hem vormt de bladluis een lastig probleem. Hij is blij met extra beestjes als aanvulling op het huidige pakket aan bestrijders.

De Koning heeft vier kassen van bij elkaar 11,5 ha in Tinte en Brielle. Hij teelt inmiddels alweer 23 jaar biologisch, waarvan de laatste tien jaar biologisch-dynamisch. Hij heeft een breder scala aan gewassen, teelt in de grond en doet geen chemische ingrepen in de teelt of dat nu om meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen gaat. Zijn voornaamste producten zijn gewone paprika’s en puntpaprika’s in verschillende kleuren, veel verschillende soorten tomaten, komkommers en aubergine.

Last van bladluizen

Op de vraag hoeveel last hij het afgelopen jaar last had van bladluis, antwoordt hij voorzichtig ontkennend. “De laatste twee jaar ging het gewoon goed, maar het is wisselend. Er zitten ook jaren tussen dat ik veel last heb. Het is een continu proces hoe ermee om te gaan.”
De groenteteler heeft een veelzijdige aanpak. Op de eerste plaats zorgt hij voor een sterk weerbare plant door een combinatie van maatregelen op het gebied van het klimaat, de watergift en bemesting. Hij teelt in de grond en de planten krijgen voor de teelt een combinatie van compost en stalmest.

Breed inzetten van natuurlijke vijanden

Hij hecht veel belang aan goed scouten. “Naarmate er meer bladluizen zijn, is het lastiger om ze onder controle te houden. Als er te veel zijn, is er op een gegeven moment geen houden aan.”
De derde maatregel is het zo breed mogelijk inzetten van natuurlijke vijanden: galmuggen, sluipwespen, gaasvliegen en zweefvliegen. Daarbij wordt hij van nature geholpen door het veertienstippelig lieveheersbeestje. “Als je niets ziet, moet je toch al beginnen met inzetten.”

Stabieler ecosysteem

De Koning deed mee aan het onderzoeksproject “Stabiele ecosystemen’ van Gerben Messelink. In dit project is eerst geïnventariseerd welke natuurlijke bestrijders een aanvulling kunnen zijn op het huidige pakket. “Na kooiproeven volgden de eerste testen in de praktijk. De nieuwe bruine gaasvlieg Micromus variegatus en het roofkevertje Scymus zijn uitgezet op ons bedrijf. Zeker de Micromus sloeg goed aan.”
De teler gebruikt nu Micromus angulatus van Biobest die qua gedrag redelijk vergelijkbaar is. En wie weet speelt de nieuwe gaasvlieg een positieve rol bij het feit dat hij al twee jaar lang minder bladluisproblemen heeft. Zelf durft hij dat nog niet te zeggen. “Het blijft natuur.” De biologisch dynamische groenteteler is positief over het gewasoverstijgende KijK-onderzoek. “Met onderzoek als dit kunnen we ons als sector blijven ontwikkelen.”
Het project loopt van 2020 tot en met 2023 en is uitgevoerd door Wageningen University & Research en gefinancierd door stichting KijK, het Ministerie van LNV via de Topsector T&U en de gewascoöperaties Paprika, Komkommer en Roos.

Tekst: Marleen Arkesteijn