EcoClearProx (ECP) van leverancier Bieau, is een gepatenteerd, innovatief gestabiliseerd waterstofperoxide dat voldoet aan de richtlijnen van voedselproductie. Het product is in het bijzonder bruikbaar voor de vele toepassingen waar desinfectie van belang is en waar klassieke H2O2-stabilisatoren (bijvoorbeeld zilvernitraat) of actieve stoffen die verschillen van H2O2 (bijvoorbeeld perazijnzuur), niet gewenst of geaccepteerd zijn.

ECP heeft volgens het Proefcentrum Groenteteelt in België, de hoogste stabiliteit onder de peroxides. Andere Belgische proefcentra bevestigen op basis van verschillende onderzoeken een superieure werking in vergelijking met andere peroxides. Zware metalen vormen een gevaar voor het watermilieu en verstoren de waterhuishouding in ernstige mate. Het nieuwe middel bevestigt de goede effectiviteit van de reeds gebruikte peroxides, echter zonder dat het een zware belasting voor het milieu vormt. In het kader van slim en preventief werken met respect voor het milieu, werkt Ron Peters na grondige testen met ECP in zijn hygiëneprotocol.

Meer info: BIEAU, stand C137