Wil je tegenwoordig een kas bouwen en je vraagt een vergunning aan, dan komt daar behoorlijk wat bij kijken. Is er natuurtoestemming nodig voor een activiteit, dan moet je alles uit de kast halen om je plan er doorheen te krijgen. Lange rapporten schrijven waarin je aantoont dat door jouw activiteiten niet méér stikstof ontstaat. Want groei van stikstofdeeltjes is onbespreekbaar.

Nu zitten we midden in een energietransitie. Er moet hard gewerkt worden aan duurzame bronnen. In Nederland gebruiken we ongeveer 12 tot 13 GW aan stroom per dag. Daarnaast zijn we nog lang niet alles aan het elektrificeren. Dus naarmate de belastingen op aardgas verder worden verhoogd zal dit verbruik alleen maar toenemen. We hebben dus nog wel wat extra productie van stroom nodig willen we van het gas af kunnen in 2030.

De stabiele aanvoer van gas is een luxe waar we niet altijd bij stilstaan. Die constante flow van stroom kunnen we echt vergeten met de komst van windmolens en zonnepanelen. Een baseload van elektra kunnen we wel creëren en de overheid weet precies hoe; met kerncentrales. De plannen zijn er om er (maar) twee bij te bouwen naast de al bestaande kernreactor in Borssele. Dat is fantastisch, zou je zeggen, maar hierin komen de twee voorgaande onderwerpen elkaar tegen. Hoeveel stikstof komt er in de lucht bij het bouwen van extra kerncentrales en hoeveel stikstof moet er in de omgeving worden verwijderd om te salderen? Naast de stikstofproblematiek is er ook de bureaucratie en vergeet vooral niet de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor een kerncentrale.

Tuurlijk zijn we goed bezig in Nederland met zonnepanelen neerleggen, plannen om de zee te veroveren met windmolens maar er moet echt iets veranderen in de instelling van het kabinet. Brussel hijgt ons in de nek omdat we van alles beloofd hebben te doen. Maar als we geen huizen kunnen bouwen, er niet genoeg materialen zijn, onvoldoende gekwalificeerde mensen en bovenal te weinig ambtenaren om alle lijvige vergunningsaanvragen door te worstellen, geloof ik niet dat het probleem van ons elektriciteitsnetwerk binnen tien jaar is opgelost.

Maikel van den Berg, zaad- en paprikateler in Bleiswijk