Op steeds meer plaatsen in de wereld duiken ondergrondse kwekerijen op. In de zoektocht naar lokaal geteelde gewassen, kiest een groeiend aantal ondernemers ervoor om ondergronds te telen. Oude parkeergarages, bunkers en tunnels krijgen zo een nieuwe, agrarische bestemming.

De ondergrondse teelt van gewassen is geen nieuw concept; de traditionele kweek van paddenstoelen in oude steengroeven vindt bijvoorbeeld al eeuwenlang plaats. Een groot verschil met de gewassen die de hedendaagse ondergrondse kwekerijen telen, is dat paddenstoelen geen licht nodig hebben om te groeien.

Zonder zonlicht

Het ontbreken van natuurlijk daglicht zorgt voor de grootste uitdaging bij het ondergronds kweken van gewassen. De Franse startup Cycloponics gebruikt LED-lampen om het gebrek aan zonlicht te ondervangen. Met behulp van LED-licht en voedingsrijk water teelt de onderneming groenten in een verlaten parkeergarage in Parijs (La Caverne) en een voormalige bunker in Straatsburg (Le Bunker Comestible).

Plaagvrije teeltomgeving

De ondergrondse kweek van gewassen heeft meerdere voordelen. Niet alleen zorgt de locatie voor een teeltomgeving waar geen ziekten en plagen voorkomen, de manier van telen zorgt ook voor een besparing van grondstoffen. Zo produceren de champignons in La Caverne (de grot) de CO2 die de andere gewassen nodig hebben om te groeien. Door compostering van de natuurlijke restmaterialen gebruikt het bedrijf ook geen (kunst)mest. De ondergrondse kwekerijen zorgen daarnaast voor lokale werkgelegenheid

Vermindering CO2-uitstoot

Door de aanzienlijk kleinere afstand tussen de teeltlocatie en de consument, vermindert ook de CO2-uitstoot voor het vervoer van de gewassen flink. Dit was ook de reden voor Steven Dring om samen met Richard Ballard gewassen te gaan kweken in voormalige schuilkelders in Londen. “Er is een klimaatverandering gaande, de wereldbevolking groeit. Dan moet je niet willen dat alles met vliegtuigen vervoerd blijft worden”, zegt de oprichter van Londens eerste ondergrondse kwekerij Growing Underground.

Wereldwijd

Inmiddels is ondergronds telen een wereldwijd verspreid fenomeen. Zo teelt ‘plant factory’ Pasona O2 groenten en rijst in een voormalige bankkluis in Tokyo. Dichterbij huis creëerde Plantlab een ondergrondse kwekerij in ’s-Hertogenbosch en later ook in de staat Californië in de Verenigde Staten. Andere voorbeelden zijn de ondergrondse kwekerij van SMRT in Zuid-Korea en de kwekerijen van Plantagon in Zweden, Mumbai, Signapore en Shanghai. De ontwikkeling van de ondergrondse teelt van gewassen is er dus één om in de gaten te houden.

Tekst: Leo Hoekstra, beeld: Cycloponics