De EU-meststoffenwet die in 2022 ingevoerd wordt, beoogt orde te scheppen in de markt voor bodemmiddelen. In de meststoffenwet gaat het over microbiële en niet microbiële biostimulanten. Biopesticiden vallen onder een wet voor plant beschermingsproducten.

De biostimulanten bevorderen zaken als opmane van voeding, abiotische stressbestendigheid, plantkwaliteit of nutriëntenbeschikbaarheid. De biopesticiden bestrijden pathogenen en voorkomen ziekten op veel verschillende manieren. In de markt ontbreekt vaak informatie over de effecten, de duur van de effecten en soms ook over de verblijftijd van het middel zelf.

Kennis over de werkzaamheid

Onderzoekers van Wageningen University & Research gaan daarom bestaande uitgebreide teeltexperimenten terugbrengen tot een korte betaalbare groeitest onder standaardomstandigheden. Voor middelen waarvan de aanbieder al beschikt over een meetmethode, wordt het zo mogelijk zowel de aanwezigheid als de werkzaamheid in de tijd te volgen. Door de standaardtest te vergelijken met varianten in groeimedium, plantensoort (cultivar) en teeltomstandigheden, verkrijgen we kennis over de werkzaamheid. Die kennis kan gebruikt worden om adviezen over toediening en te verwachten effecten te onderbouwen en om advies specifiek te maken voor groeimedium, bodem en gewascombinaties.

Tekst: Chris Blok