In verschillende onderzoeken is vastgesteld dat een hogere Hortiscatter, dus een hogere lichtspreiding bij eenzelfde lichtintensiteit, leidt tot een betere gewasgroei en productie. Dit heeft ertoe geleid dat telers steeds vaker kiezen voor een kas met een diffuus kasdek.

Tot nu toe is alleen onderzoek gedaan voor Hortiscatter waardes tot circa 50%, omdat materialen met een hogere waarde niet beschikbaar waren. Ondertussen zijn zulke materialen wel beschikbaar. In het project ‘Duurzaam sturen met licht’ doen we als Wageningen University& Research onderzoek wat daarvan het effect op klimaat en gewasgroei is.

Groene potplanten en perkplanten

Ludvig Svensson heeft schermdoeken beschikbaar gesteld met Hortiscatter-waarden tussen de 4 en 93% en een vergelijkbare lichttransmissie. Vanaf week 16 is hieronder een teelt met diverse groene potplanten getest op de groei en gewasontwikkeling.
Na deze proef wordt met dezelfde schermdoeken een experiment ingezet met perkplanten. De resultaten zijn vervolgens beschikbaar om de lichtbenutting in de glastuinbouw nog verder te verbeteren. Het project is gefinancierd door de Club van 100 en het programma Kas als Energiebron.

Tekst: Anja Dieleman