Enkele groepen plantenvirussen kunnen planten heel gemakkelijk infecteren en ziek maken via aanraking met besmette handen of materialen. Deze virussen, waaronder komkommerbontvirus (CGMMV) en tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), maar ook pepinomozaïekvirus (PepMV), bereiken zeer hoge concentraties in de plant en kunnen voor grote schade zorgen.

Deze virusinfecties vragen om de nodige hygiënemaatregelen, maar zijn het best beheersbaar wanneer resistente rassen kunnen worden gebruikt. Helaas zijn die resistente rassen (nog) niet altijd beschikbaar.

Planten infecteren met zwak isolaat

Een beheersstrategie die we momenteel inzetten in de tomatenteelt is het vooraf infecteren van planten met een zwak isolaat van PepMV. Dit veroorzaakt nauwelijks symptomen in de plant en de geoogste vruchten zijn zonder symptomen goed verkoopbaar. Bovendien is de kans op ernstige symptomen na een daaropvolgende infectie met een meer agressief isolaat beduidend verminderd. Deze werkwijze wordt ook wel cross-protectie genoemd.
Voor CGMMV en ToBRFV bestaat nu ook belangstelling voor het ontwikkelen en toepassen van zwakke isolaten. In een literatuurstudie, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV, zijn de mogelijkheden van cross-protectie bij CGMMV en ToBRFV belicht, maar ook de beperkingen en bedreigingen ervan.

Tekst: Ineke Stijger