De economie trekt aan. De vraag naar mensen die in de tuinbouw willen werken neemt toe. Maar hoe kun je mensen nu enthousiasmeren om in de sector te gaan werken? En wat moet er gebeuren om nu en in de komende jaren over voldoende goed opgeleide mensen te beschikken? Rondom de komende editie van Kom in de Kas zijn er verschillende activiteiten van Kasgroeit om ‘buitenstaanders’ op een originele manier kennis te laten maken met de glastuinbouw én werkgevers te helpen.

Kasgroeit is een initiatief van CNV Vakmensen, FNV, Plantum en Glastuinbouw Nederland. Het is een adviesorganisatie voor toekomstige en huidige werknemers en werkgevers in de glastuinbouw. “Ons doel is om nu en in de komende jaren genoeg opgeleide medewerkers voor de sector te hebben”, vertelt programmamanager Jeroen Verweij. “Onder dit initiatief valt sinds vorig jaar ook het Mobiliteitscentrum dat als taak had om werkzoekenden of boventallige medewerkers uit de glastuinbouwsector ondersteuning te bieden bij het vinden van een nieuwe baan binnen de sector.”

Werkplein

Hoewel het probleem om aan goede mensen te komen al langer bekend is, ontstond toch pas half januari het plan om tijdens de jaarlijkse open dagen bezoekers kennis te laten maken met werken in de glastuinbouw. “Kom in de Kas is er vooral op gericht om de consument te laten ervaren wat er gebeurt in de glastuinbouw. In de doelgroep vallen jonge gezinnen en volwassenen vanaf circa 25 jaar. We hebben ons toen gerealiseerd dat ouders ook de doelgroep zijn. Wij richten ons in onze campagne juist op jonge mensen van 25 tot 45 jaar met een andere opleidingsachtergrond. Mensen met een opleiding in de marketing, commerciële economie of human resources zijn vaak al werkzaam in een andere branche en denken niet gelijk aan de glastuinbouw”, vervolgt Verweij.

Kasgroeit wil graag zoveel mogelijk regio’s ondersteunen bij het inrichten van een werkplein. Het aanbod bestaat uit een videoscherm, waarop negen verschillende filmpjes worden vertoond, die met elkaar tonen wat de tuinbouw als werkgever kan bieden. Dat is meer dan alleen rozen knippen of tomaten plukken. Op een vacaturewand worden er regiospecifiek actuele vacatures getoond en iedere regio kan een A4-flyer krijgen met regiospecifieke informatie over de glastuinbouw als werkgever.

De organisatie wil verspreid door het land drie informatiebijeenkomsten faciliteren, waarbij de toekomstige standbemanning instructies krijgt.

Aalsmeerse regio

Cris Oostveen, lid van het landelijke en regionale Aalsmeerse bestuur, is positief over de extra activiteit en wil er graag met de afdeling aan mee doen. “Kom in de Kas is een echt evenement met jaarlijks ruim 200.000 bezoekers. We laten mensen zien wat er bij de teelt van de verschillende gewassen komt kijken en waarom er lampen of gewasbeschermingsmiddelen nodig kunnen zijn. We hebben demo’s met bewegende machines die de aandacht trekken.”

Veel regio’s werken met een draaiboek en natuurlijk vergt het wel wat om dit initiatief nog op het laatste moment in te vullen. Maar daar staat wel wat tegenover. “Met het werkplein bereik je ook zij-instromers. Bovendien kunnen we door de samenwerking met Glastuinbouw Nederland nog beter een totaalplaatje tonen van wat werken in de glastuinbouw inhoudt.”

Carrière-event voor jongeren

In regio Westland zijn de voorbereidingen eveneens volop aan de gang. Glastuinbouw Westland organiseert twee carrière-events. “Op de vrijdag voor Kom in de Kas organiseren we een evenement dat is gericht op jongeren die nog op school zitten of net werken”, vertelt voorzitter Jacco Vooijs. “We willen laten zien dat de glastuinbouw een leuke en dynamische sector is om in te werken. Wanneer je een bankstel maakt, geeft het niet of je hem morgen, over een maand of over zes maanden verkoopt. Bij een anthurium of krop sla ligt dat anders. Die moeten vandaag de deur uit, binnen 48 uur in het schap liggen en in minder dan een week bij de consument”, geeft hij als voorbeeld van de dynamiek.

“Dit event vindt plaats in het World Horti Center in Honselersdijk. Daar is ruimte voor driehonderd mensen. We nodigen vijf goede sprekers uit voor de middag en avond, die via vier verschillende invalshoeken een blik geven op de toekomst. We hebben Westland Marketing gevraagd om het te organiseren. We zijn voornemens om het sociaal fonds in de agrarisch en groene sector te vragen ons middels een aanvraag van Glastuinbouw Nederland financieel te ondersteunen. Immers, het draagt bij aan de arbeidsmarktbehoefte in de sector.”

Tijdens Kom in de Kas is er op zaterdag en zondag ook een groot event op de locatie in het Westland. “We gaan op die dagen in samenwerking met Kasgroeit en Kom in de Kas mensen enthousiast maken voor een job in de glastuinbouw. Hoe? We gaan de carrière van geïnteresseerden onder de loep nemen”, besluit Vooijs zijn verhaal.


Enquête beeldvorming consument over glastuinbouw

Kom in de Kas is een publieksevenement. Telers zetten hun kasdeuren open voor het publiek, zodat ze kunnen zien en ervaren wat er in de kas gebeurt. Maar welk beeld hebben die mensen van de glastuinbouw als werkgever? En wat is ervoor nodig om mensen te verleiden om in de tuinbouw te komen werken?

“Met deze vragen in het achterhoofd wordt tijdens Kom in de kas een enquête gehouden”, vertelt Peter Loef, beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland. Hij neemt deel aan zowel Kasgroeit als het carrière-event. “De enquête is een van de actiepunten in ons speerpuntenplan arbeid 2019: Het interesseren van mensen buiten de sector voor een baan in de glastuinbouw.”

Projecten starten

“We zijn nog in overleg met de organisatie van Kom in de Kas hoe we de enquête het beste kunnen wegzetten. Na afloop gaan we binnen onze ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs verder aan de slag met de uitslag. We gebruiken de uitkomsten om projecten op te zetten om mensen naar de sector toe te trekken en de belangstelling voor de sector bewust te verbeteren. Dit doen we met Kasgroeit en we zullen individueel projecten starten. Ondernemers kunnen de resultaten bijvoorbeeld gebruiken in hun vacatureteksten.”

De uitvoering van de enquête en de evaluatie worden gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt, het sociaal fonds van de agrarische en groene sectoren.


Samenvatting

Tijdens de komende Kom in de Kas worden in zoveel mogelijk regio’s werkpleinen ingericht om meer ‘buitenstaanders’ over te halen om in de glastuinbouw te gaan werken. Dit idee is ontstaan bij Kasgroeit. Op de werkpleinen tonen de regio’s filmpjes over het werken in de glastuinbouw en is er een overzicht van actuele regionale vacatures. Tijdens de open dagen houdt Glastuinbouw Nederland tevens een enquête over hoe bezoekers denken over de sector in het algemeen en als werkgever.

Tekst en beeld: Marleen Arkesteijn.

Gerelateerd