Nog even en dan wordt de eerste installatie voor Hoge Temperatuur Opslag op Agriport A7 in gebruik gesteld. Met het systeem wordt koud water opgepompt van circa 400 meter diepte, om dit vervolgens via een warmtewisselaar te kunnen verwarmen met warm water uit de geothermiebron. “Daarna wordt dit in de bodem opgeslagen en ’s winters weer opgepompt als de warmtevraag hoog is”, vertelt Wim Bos van ECW.

De aanleg van de Hoge Temperatuur Opslag Installatie (HTO) op Agriport is in de afrondende fase. “Rond 10 mei is alles aangesloten en gaan we het systeem in bedrijf stellen en proefdraaien. Dat betekent alles controleren en testen en een voorraad warm water opbouwen”, aldus manager geo-systemen Wim Bos van ECW Energy.
De warmte die de HTO kan produceren wordt aan Kwekerij Helderman geleverd, waarmee het paprikabedrijf 44 ha kan verwarmen. De teler hoeft daardoor minder andere warmte uit het systeem van Agriport af te nemen. Bos: “Als de bron eenmaal optimaal draait zal de warmtecapaciteit van onze geothermie installatie zo’n 30 procent groter zijn. Dit systeem draagt bij aan een optimaler rendement van onze geothermiecentrale”, legt Bos uit. Als er voldoende voorraad in het systeem is opgebouwd – dat duurt 4 à 5 jaar – dan kan hij 10 Megawatt aan warmte produceren. Dat levert een besparing op van 2,2 miljoen m³ aardgas.

Piekvraag

Met een HTO wordt tijdens de zomermaanden eerst grondwater uit bodemlagen van circa 400 meter diepte opgepompt. Dit water heeft een temperatuur van 25ºC en wordt met heet aardwarmtewater via een warmtewisselaar opgewarmd naar 89ºC en weer teruggebracht naar dezelfde bodemformatie.
Bos: “In de winter is de piekvraag zo hoog dat we aardwarmte tekort komen. Dan kunnen we het water uit de opslag weer oppompen en via de warmtewisselaar richting de cv-installatie van de teler voeren. Dat je in onze sector met één aansluiting een groot oppervlakte flexibel kan verwarmen, maakt deze techniek juist voor de glastuinbouw heel geschikt.”

Technische voordelen

Dankzij HTO kan de geothermie-centrale door het seizoen heen veel egaler ingezet worden. “Dat heeft veel technische voordelen”, volgens de manager geo-systemen. “Nu staan aardwarmtebronnen in de zomer vaak op een lager pitje of helemaal uit. Aan- en uitschakelen verkort echter de levensduur van de bronpompen en andere onderdelen. Het gaat om erg corrosief en heet water, dat geeft snel slijtage.” Bovendien is het aan- en uitschakelen schadelijk voor de zandformatie, legt Bos uit. Daarbij komt nog dat aan- en uitschakelen extra energie kost.
Tijdens de aanleg van de boorput is het gat rond de buis terug opgevuld met materialen die exact aansluiten op de verschillende bodemlagen klei, zand en grind. “Dit is gedaan om lekkage tussen de verschillende formaties tegen te gaan. Ik kom uit de mijnbouw, in de olie- en gasindustrie wordt altijd met cement en staal gewerkt. Dat kan scheurvorming geven. Bij de aanleg van Warmte Koude Opslag is de aanpak in lagen gebruikelijk, dat hebben wij hier na onderzoek ook toegepast.”
De HTO-installatie van ECW is een onderdeel van het Heatstore onderzoek binnen het programma Geothermica van de Europese Unie.

Tekst: Koen van Wijk