Gewasbescherming in gerbera blijft een dynamisch aspect van de teelt. Dit jaar is de bestrijding van wittevlieg overwegend goed verlopen. Ook spint is tegenwoordig prima geïntegreerd beheersbaar. Wel zien we meer nieuwe plagen toenemen zoals Echinotrips, Californische trips, wolluis en Duponchelia. Meeldauw is daarnaast al jaren een sterk onderschat probleem als het gaat om de effecten op groeiremming en productieverlies.

Nieuwe plagen komen onder meer op in gerbera doordat een aantal selectieve en/of goed integreerbare middelen niet meer verkrijgbaar is. Daarnaast zien we dat door het toegenomen gebruik van roofmijten en sluipwespen er minder hoeft te worden gespoten tegen wittevlieg en spint.

Californische trips

Californische trips en Echinotrips zijn echter nog maar in beperkte mate te beheersen met extra inzet van roofmijten. We zien zeker positieve effecten van meer en regelmatigere inzet van Amblyseius swirskii of montdorensis tegen deze plagen maar desondanks is afgelopen zomer vooral Echinotrips een groot probleem geweest. Ook de roofmijt Limonicus is daar niet afdoende effectief tegen.

Wolluis en dopluis

Wolluis en dopluis zijn op menig gerberabedrijf een probleem aan het worden. Pleksgewijze behandeling met chemische middelen, dan wel het verwijderen van planten, is een methode die enigszins lijkt te werken. Vooral algehele bedrijfshygiëne is hierbij van belang. Het reinigen van plukkarren lijkt enigszins te werken als het gaat om het beperken van het risico op verspreiding.

Meeldauw

Meeldauw zorgt de laatste jaren voor meer economische schade. Deze schimmel neemt toe bij scherpe overgangen in het weer. In het begin van de zomer zien we een toename, omdat er dan meer wordt geventileerd. Ook zien we in het najaar – wanneer het krijt wordt verwijderd of er minder wordt geschermd – dat er een toename is van meeldauw.

Aandacht voor kasklimaat

Meer aandacht voor het kasklimaat en voor voeding zijn noodzakelijk; vooral P, NH4 en Cl lijken remmende invloed te hebben op de ontwikkeling van meeldauw. Wellicht dat er ook meer aandacht voor het element koper moet komen. Dit element werkt zowel preventief als curatief tegen de ontwikkeling van deze schimmel. In Canada wordt veel preventief gespoten tegen meeldauw met Bacillus subtilus. Ook dat kunnen we in Nederland nog meer toepassen. Zwavel blijft echter nog onmisbaar om preventief een goede bescherming te bieden. Zonder zwavel is een gezonde en economische gerberateelt niet mogelijk.

Tekst: Marco de Groot, Flori Consult Group