Moderne teelt- en arbeidsregistratie via een app zorgt ervoor dat de teler zijn arbeid beter in beeld krijgt, en medewerkers efficiënter kunnen werken. “Ik kan hiermee efficiënter sturen en de medewerkers zijn meer gemotiveerd”, stelt komkommerteler Klaas Limburg uit IJsselmuiden.

Op de controle app ziet de teler precies wie waar in welke kas aan het werk is en hoelang deze medewerker doet over een rij komkommers snijden. Hij tikt de naam van de medewerker in en ziet hoe lang, in welk pad en met welke kar hij bezig is. Hij kan ook het padnummer invoeren en ziet dan welke medewerker daar aan het werk is, of het karnummer. “Het werkt ontzettend handig”, zegt komkommerteler Klaas Limburg, terwijl hij de app op zijn smartphone laat zien. “Ik heb mijn arbeid veel meer in beeld en dat maakt het mogelijk om veel efficiënter te sturen.”

Klokkaarten

Tot anderhalf jaar geleden werkte hij met pasjes waarmee medewerkers konden in- en uitklokken. Daarvoor kende het bedrijf nog klokkaarten en schreef het personeel bij elk pad hun naam op het klembord. “Dat nam heel veel tijd in beslag en er werden te veel fouten mee gemaakt.” Nu gaat het geheel elektronisch met een app en een tag. “Medewerkers klokken in en uit met een tag. De klemborden zijn vervangen door acht telefoons, waar medewerkers zich op kunnen aanmelden als ze met een nieuwe rij beginnen. En overal waar ik ben, kan ik via mijn telefoon de arbeid in beeld krijgen.”

Data als toegevoegde waarde

De app verzamelt alle data in een online omgeving. Online kunnen ondernemers alle resultaten bekijken en uitdraaien. Het is de nieuwe innovatie van het jonge bedrijf ProCC. Sinds anderhalf jaar is dit product op de markt. Zo’n vijftien telers maken gebruik van het registratiesysteem en de vraag is stijgende.
“Vanwege de lage kosten zijn we ook interessant voor kleinere telers”, zegt Jeffrey van Uunen. “We wilden een systeem ontwikkelen dat voor iedereen werkbaar is en dat ook betaalbaar is. We hebben een online omgeving gecreëerd, die de data opslaat die via de app wordt gegenereerd. We hebben daarvoor een basisapp ontwikkeld, met de mogelijkheid die uit te bouwen naar de wensen van de individuele teler. Geen bedrijf is hetzelfde, dus we vinden het belangrijk dat we de app flexibel kunnen aanpassen aan het bedrijf.”

Efficiëntieslagen

Zo heeft komkommerteler Limburg in de zogeheten ‘handelingen app’ dertig activiteiten benoemd, terwijl een andere teler er misschien maar acht heeft. Van Uunen: “De teler krijgt zo desgewenst een gedetailleerd beeld: waar gaat die 400 uur arbeid per dag aan op?”
Daarin zit voor de komkommerteler de grootste toegevoegde waarde: de data. “Ik kan nu de arbeid per eenheid product uitrekenen. Hoeveel cent per komkommer wordt besteed aan de oogst, aan het sorteren? Dat zijn gegevens die je vroeger met papier nooit inzichtelijk kon krijgen.”
Hoewel hij nog te kort met het systeem werkt om grote efficiëntieslagen te kunnen maken, verwacht hij dat in de toekomst wel te kunnen. “Door de waardes te vergelijken met collega-telers of met beschikbare kengetallen, krijg je meer inzicht in je kosten. Zit ik boven het gemiddelde of eronder? Waarom heeft die collega lagere arbeidskosten per komkommer dan ik? Wanneer je dat weet, kan je je bedrijfsvoering aanpassen, efficiënter gaan werken en dus kosten besparen.”

Handvatten

Limburg heeft meegedacht toen het nieuwe registratiesysteem op de markt kwam. Zo is de controle app zijn idee geweest. “Daardoor achterhaal ik nu veel makkelijker wie welke rij heeft geoogst of wie welke kar heeft gevuld. Als er iets voor mij onduidelijk is, kan ik de betreffende medewerker er meteen op aanspreken. Het geeft je handvatten om een gesprek te onderbouwen. Cijfers liegen nu eenmaal niet. Het zorgt voor minder discussie.”
In de kantine hangt een scherm waarop het personeel de gewerkte uren en bijbehorende snelheden in de gaten kan houden. “Het werkt positief. Medewerkers weten dat er nu meer controle is en dat werkt motiverend”, is de ervaring van Limburg. “Ze kunnen hun tijden onderling vergelijken en het zorgt voor meer betrokkenheid bij het bedrijf. Ze snappen beter waar ze het voor doen.”

Ideeën te over

Daarop inhakend heeft de teler nog meer ideeën voor het systeem. “Zo zou voor het personeel ook een app ontwikkeld kunnen worden, waarop ze hun eigen resultaten kunnen inzien en vergelijken met het bedrijfsgemiddelde. Bovendien zou ik met zo’n app makkelijker oproepkrachten kunnen bereiken.”
Daarnaast is een beoordelingssysteem voor de paden een welkome toevoeging, draagt hij aan. “Als je in een rij ergens spint of wittevlieg aantreft, kun je dat meteen vastleggen.”
Het is al mogelijk het online systeem te koppelen aan andere systemen. Zo is het mogelijk het te verbinden met de loonadministratie of met andere digitale meetsystemen binnen het bedrijf. “Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de leverancier van dat betreffende systeem meewerkt. Dat is nog niet altijd even makkelijk”, geeft Van Uunen toe.
Voor het jonge bedrijf valt er dus nog genoeg te doen. “We blijven continu doorontwikkelen met de feedback van de telers. Voor alle vraagstukken is er wel een oplossing. Kan niet, bestaat niet bij ons, maar we hebben wel tijd nodig. We zijn nog maar net begonnen.”

Tomatenteler Dirk Pieter van der Meer:

‘Arbeidsprestaties zijn beter te sturen’

 

Tomatenteeltbedrijf Meer Camp werkt sinds januari 2017 met het online teelt- en registratiesysteem van ProCC in hun 8,5 ha grote kas in Made. “Het lukt me beter om de arbeidsprestaties te sturen”, zegt teler Dirk Pieter van der Meer. “Dat leidt tot een hogere productiviteit.”

 

Het aantal gewerkte uren was vorig jaar lager dan het jaar ervoor, terwijl het aantal medewerkers hetzelfde was gebleven. De hogere productiviteit zorgt er voor dat de oogst nu met één persoon minder wordt gedaan. En het werk is aan het einde van de week eerder af, concludeert Van der Meer. “Dat resultaat schrijf ik toe aan dit nieuwe systeem. Je kan een dagnorm of een weeknorm invoeren. Stel, gemiddeld wil ik 400 kg product, dan is tussen de 375 en 425 kg goed. Als medewerkers daar onder zitten krijgen ze een kruisje achter hun naam, daarboven een vinkje. Je ziet dat mensen die bijvoorbeeld de eerste twee dagen in de week wat minder hebben geplukt, aan het eind van de week hun best doen om toch die weeknorm te halen. Ze zijn hierdoor echt gemotiveerder. In de kantine hangt een scherm, dat een overzicht toont van hun resultaten. Ze hebben hierdoor zelf inkijk in de cijfers.”

 

Slechte dag

Van der Meer benadrukt wel dat hij liever de resultaten per week bekijkt dan per dag. “Ten eerste ben ik maar twee dagen in de week aanwezig op deze locatie, dus ik zie mijn medewerkers niet elke dag. Daarnaast kunnen ze best eens een slechte dag hebben en ik vind het niet fair om ze daar meteen op aan te spreken.”
De teler vindt ook de flexibiliteit van het online registratiesysteem een grote plus. “Als ik iets veranderd wil hebben in het systeem, dan past de leverancier dat snel aan. Grotere aanbieders doen dat niet voor een individuele teler.”

Tekst en foto’s: Marjolein van Woerkom