Volgens LTO Noord afdeling Hollands Kroon is er onder burgers en boeren geen draagvlak voor de plannen van de gelijknamige gemeente om Agriport A7 sterk uit te breiden met nieuwe kassen en datacenters. Dat zou blijken uit een enquête onder 450 burgers. Veel burgers maken zich zorgen over de negatieve kanten van datacenters en lichtvervuiling van kassen.

Het plan Agri++ dat vorig jaar in maart door de gemeente Hollands Kroon, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland werd gepresenteerd ging in eerste instantie uit van een uitbreiding met 2.500 ha. Opgeteld bij de huidige 1.400 hectare komt dat neer op 20% van de hele Wieringermeer. Dat plan werd later teruggebracht naar 1.500 ha en daarna nog eens gehalveerd naar 750 ha. De vraagtekens die dat opriep zijn nog dagelijks onderwerp van gesprek in de Werkgroep Gebiedsplan Wieringermeer. Namens LTO Noord afdeling Hollands Kroon, zit Henk Geerligs in deze werkgroep.

Agrarische grondhonger

Die werkgroep – waarvan er overigens nog een bestaat met dezelfde naam en hetzelfde onderwerp onder leiding van Rob Smit – is van mening dat er wel heel veel ruimte voor de komst van industrie (datacenters, kassen en overige bedrijven) in de Wieringermeer wordt gereserveerd, terwijl daar geen draagvlak voor is.
Geerligs: “Er wordt in de plannen een enorm beslag gelegd op agrarische gronden. Toen Agriport A7 ontstond was er een hele andere situatie: toen was de economische situatie wat minder, mensen wilden van hun grond af. Tegenwoordig is er een enorme grondhonger in de agrarische sector. Het gaat om goede vruchtbare percelen. De vierde generatie boeren maakt zich zorgen over de bedrijfsopvolging en hun toekomstperspectief.”

Uitbreiding

In de plannen van de gemeente wordt aanvankelijk gerept over een uitbreiding van datacenters met 70 tot 260 ha en van kassen met 110 tot 130 ha. Geerligs: “Als je dat bij elkaar optelt zit je aan 200 tot 400 ha. Dat matcht niet echt met de oorspronkelijke plannen. Waar is de rest dan voor nodig? Er wordt nog een derde categorie genoemd: dat zijn bedrijven die niet passen op reguliere bedrijventerreinen. Die moeten – volgens de criteria – wel een directe link hebben met het agrarische cluster. Maar verder is het onduidelijk om welk soort bedrijven het precies gaat. Tesla heeft ook plannen gehad om hier een fabriek te bouwen, al gingen die uiteindelijk niet door.”

Restwarmte onbenut

Uit de enquête zou ook blijken dat veel burgers zich zorgen maken over de negatieve kanten van datacenters en de lichtvervuiling van kassen. Geerligs: “Het energieverbruik van datacenters is enorm. Moet je voorstellen: het datacenter van Microsoft alleen gebruikt 2% van alle stroom in heel Nederland en produceert evenveel warmte als 150.000 gezinnen.” Dat is gelijk aan de Regionale Energie Strategie (RES)-opgave, met alle windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en isolatie, moet opleveren.
Dat aspect van datacenters is onderbelicht gebleven en dat is volgens hem ook een van de redenen geweest voor de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer om daar voorlopig een stop op te zetten.
“Voor zover wij weten wordt die restwarmte ook niet benut in de kassen. Maar dat is wel altijd gezegd: dat er synergie zou zijn tussen datacenters en kassen. Als je kijkt naar Finland: daar heeft de overheid het benutten van de restwarmte van datacenters verplicht gesteld.”

Tekst: Mario Bentvelsen