De teller tikt gestaag door. De petitie ‘Samen door met de energietransitie’ is inmiddels bijna 4.000 keer ondertekend en wordt veelvuldig gedeeld op social media. Het is een weloverwogen protestactie, georganiseerd door Glastuinbouw Nederland. Geen onvertogen woord, geen tractoren op het Malieveld.

De energiecrisis treft ons allemaal. Burgers, winkeliers, MKB-ers en natuurlijk ook de glastuinbouw. Daarom lijkt het er op dat onze sector relatief weinig aandacht krijgt voor de grote problemen die er spelen. De petitie die Glastuinbouw Nederland heeft geïnitieerd wordt breed gesteund door de sector, maar het gevaar dreigt dat deze ondersneeuwt door de massale aandacht voor andere bevolkings- en beroepsgroepen.
De gevolgen voor de glastuinbouw zullen uiteindelijk ook de burgers treffen. Een bloemetje minder valt nog te overzien, maar als de schappen in de supermarkt niet gevuld zijn met groenten dan ontstaat er een echt probleem. Tomatenteler Leo van der Lans schetst het goed: “De grootste ramp zou straks slecht weer zijn in Zuid-Europa”. Hij doelt op de winterproductie van groenten uit die regio.

Tijdelijk of helemaal stoppen

Dagelijks ontvangen wij op de redactie van vakblad Onder Glas berichten van bedrijven die tijdelijk of helemaal moeten stoppen als gevolg van de exorbitante energieprijzen. Bedrijven waarvan wij de ondernemers kennen als open en bewust bezig met een duurzame toekomst. Bedrijven waar wij al jaren welkom zijn om artikelen te schrijven. Daarom is het eigenlijk niet te bevatten dat zij de handdoek in de ring (moeten) gooien.
Onze berichtgeving in onze wekelijkse nieuwsbrief richt zich daarom op dit moment op tips en tricks om het energieverbruik te beperken. Dus heb je een idee dat je met ons en je collega’s wilt delen, laat ons dat vooral weten.

700 brieven

Ruim zevenhonderd brieven schreven verontruste telers naar aanleiding van de energiecrisis die de glastuinbouw treft. Minister Jetten nam ze vorige week donderdag 8 september in ontvangst. De inhoud van die brieven blijft tussen de telers en de minister. Zolang de energiecrisis voortduurt geven wij telers de ruimte om – net als oud potplantenkweker Hans de Vries – een reactie te schrijven. Dat kan een commentaar zijn, of de inhoud van jouw persoonlijke brief aan de minister. Want naar onze mening blijft het oorverdovend stil rond deze energiecrisis, die in omvang groter is dan de oliecrisis van de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Stuur je tips en reacties aan redactie@onderglas.nl en wij nemen contact op om deze te publiceren.

Tekst: Pieternel van Velden, hoofdredactie Onder Glas, beeld: Michel Heerkens