De business units Glastuinbouw en Bollen, Bomen & Fruit starten een Evergreen-project waarbij onderzoek wordt uitgevoerd naar bollenteelt met minder gewasbeschermingsmiddelen.

Plantengroei bevorderende rhizobacteriën kunnen de groei van de plant faciliteren door de plant direct van voedingsstoffen (stikstof, fosfaat, mineralen) te voorzien, of indirect door de groei van plantpathogenen af te remmen door productie van onder meer antibiotica en sideroforen. Deze bacteriën kunnen een groen alternatief bieden voor chemische middelen, mits zij goed in staat zijn om de rhizosfeer van de bollen te koloniseren in een veldsituatie.

In dit project onderzoeken we wat het effect is van twee stammen rhizobacteriën op de groeistimulering en op de ziekte-onderdrukking van een schimmelpathogeen (Fusarium) die veel voorkomt in tulp en narcis. Ook onderzoeken we of de kolonisatie van de rhizobacteriën kan worden bevorderd door extra substraat (wei) aan de bodem toe te voegen.

In november 2017 is een bakkenproef gestart. Van nature besmette grond is voor het experiment verzameld bij een teler. Volgend jaar herhalen we de proef in een veldsituatie om te testen of de kolonisatie van deze bacteriën in de rhizosfeer succesvol en herhaalbaar is.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd