In de BEST-kas, gedekt met noppenfolie, stond in het voorjaar framboos en in het najaar braam. Ondanks een beperkt CO2- en energieverbruik was de productie in beide teelten prima. Het onderzoek is vorig jaar vervolgd met een proef in het voor- en najaar met respectievelijk het ras Diamond Jubilee (framboos) en Loch Tay (braam).

In de kas in Bleiswijk bij Wageningen University & Research is bij een maximale CO2-dosering van 50 kg/ha/uur is er over beide teelten in totaal 13,2 kg/m² aan CO2 gedoseerd. Het gasverbruik bedroeg 6,3 m3/m². We moesten vorig jaar maar eenmaal met een chemisch middel ingrijpen vanwege een aantasting van bladwespen in de bramen. De andere plagen zijn biologisch goed onder controle gebleven.

Nettoproductie

De gerealiseerde nettoproductie was bij beide gewassen met 4,4 kg/m² exact gelijk. Voor framboos was dit erg hoog. Het bramenras Loch Tay heeft een goede smaak, maar produceert wat minder dan het standaardras, zeker in de herfst.

Lees hier ook een update van Frank Kempkes (WUR) over de BEST-kas. Dit bericht verscheen gisteren op de website van Kas als Energiebron.

Tekst: Jan Janse