Bij groenten en fruit vindt de eerste aankoop vaak plaats op basis van het uiterlijk van het product, de herhalingsaankoop op smaak.

Consumenten vinden smaak en versheid de belangrijkste producteigenschappen van groenten en fruit. Vaak wordt gebruik gemaakt van de smaakmodellen van WUR. Deze zijn gevalideerd met data van consumentenpanels en berekenen de aangenaamheid op basis van een aantal instrumentele metingen zoals Brix, maar ook zuurgehalte, percentage sap en textuurmetingen. Voor communicatie richting afnemers, zoals retail, wordt nog vaak gebruik gemaakt van smaakproeven met panels. Panels die hun mening geven over producten of getrainde panels die smaakprofielen maken.

Coronavirus

Normaliter vinden dergelijke paneltesten plaats in onze onderzoeksfaciliteiten in Bleiswijk, maar vanwege het coronavirus is een methode doorontwikkeld om deze tests bij de panelleden thuis mogelijk te maken. De panelleden krijgen dan een pakketje met producten om online vragen over te beantwoorden. Zo blijft de mening van consumenten over de kwaliteit van producten.

Tekst: Caroline Labrie