De Vlaamse amaryllisteler Raf Rombouts, die nog deels van vaste gastarieven geniet, zal deze winter zijn productie niet verlagen. Doordat sommige andere telers dat wel doen, gokt hij deze winter op een goede prijsvorming.

Over de prijsvorming in de eerste weken is Raf Rombouts niet ontevreden. In het Vlaamse Loenhout, net over de grens bij Breda, teelt hij op 2 ha amaryllis. Doordat hij een gedeelte van het gas heeft vastgeklikt, lijkt hij op rozen te zitten. “Maar doordat we voor een gedeelte variabele prijzen hebben, zijn de energiekosten toch sterk gestegen”, tempert hij het enthousiasme.
Door deze gestegen kosten, die zich ook manifesteren in de meststoffen, verpakkingen en andere grondstoffen, staat er dit jaar nog meer druk op de ketel als het om prijsvorming gaat. Doordat de kosten bij andere telers mogelijk nog verder gestegen zijn, rekent hij echter op minder aanbod van andere bloemen op de markt. “Van een vertegenwoordiger van een belichtingsspecialist begreep ik dat er wat minder productie zal zijn in Nederland. Normaal gezien zou dat zich moeten vertalen in betere prijzen waarmee we de gestegen kosten hopelijk kunnen compenseren”, vertelt Rombouts die eind oktober de eerste stelen oogstte.

Behoorlijke prijzen op het moment

Momenteel oogsten zijn vijf personeelsleden zo’n drie karren per dag. Tijdens de piek, in de tweede helft van december, moet dat oplopen tot vijftien karren per dag met twintig medewerkers. Rombouts noemt de prijsvorming in de eerste weken behoorlijk. “Als het zo blijft mogen we niet klagen.”
De teelt van amaryllis loopt globaal van oktober tot april, al wordt de laatste twee weken van het jaar 60% van de omzet gegenereerd. Tijdens deze koudste dagen van het jaar, liggen de stookkosten ook het hoogste als de temperatuur in de kas tot 22ºC oploopt om zo het groeiproces te stimuleren.

Spreiden bedrijfsrisico

Naast amaryllis teelt Rombouts sinds enkele jaren op 2.000 vierkante meter theeplanten. De teler is verschillende keren naar Japan geweest waar hij de kunst van het thee telen heeft geleerd. “De blaadjes worden nu nog handmatig verwerkt maar volgend jaar willen we doorontwikkelen naar machinale verwerking.” De thee wordt momenteel aan huis verkocht, maar op termijn ligt handel met de retail en horeca voor de hand.
Met de start van de theeteelt wilde Rombouts de afhankelijkheid van de amaryllisteelt afbouwen. Om de bedrijfsrisico’s verder te spreiden begon hij twee jaar geleden ook met de druiventeelt. Met regelmaat geeft hij rondleidingen op zijn bedrijf en kunnen er in combinatie bedrijfsevenementen worden georganiseerd. Voor deze gelegenheid liet hij een tropische tuin aanleggen en investeerde hij in een grote ontvangstruimte. Tijdens ons telefonische interview had Rombouts juist een delegatie van het plaatselijke gilde over de vloer.

Synergie met nevenactiviteiten

Idealiter moeten de verschillende bedrijfsactiviteiten ook synergie opleveren. Zo stimuleert hij met de ontvangst van bedrijven en organisaties alvast de verkoop van zijn amaryllisplanten. Zo kochten de bezoekers van het gilde ook de nodige amaryllissen. Toch is de lokale verkoop maar een druppel op de gloeiende plaat. Het gros gaat naar de veilingen. Daarvan gaat 40% naar de Nederlandse veiling Rijnsburg en 60% naar de Duitse veiling Rhein-Maas.

Tekst: Jerom Rozendaal