Een breed consortium van organisaties in de tuinbouw wil via het programma RoboCrops de doorbraak van robotica in de glastuinbouw versnellen. Ontwikkelaar Gearbox Innovations heeft al flinke stappen gezet op dit pad en werkt samen met een groep telers aan de verfijning van haar robot voor de oogst van roos en gerbera. ‘Wij ontwikkelen de digitale tuinbouwmedewerker van de toekomst’, zegt Martin de Deyne van het bedrijf uit Maasdijk.

“Samen met telers Porta Nova, Berg Roses, Van Veen Gerbera en telersvereniging Colours of Nature werken we momenteel aan de doorontwikkeling van de GearRover. Deze verrijdbare robot biedt oogstassistentie in roos en gerbera. De software heeft geleerd wat een oogstbare bloem is. Met een gekleurde laserstraal geeft de machine vervolgens aan welke bloem geknipt moet worden. De zelfrijdende robot wordt nu doorontwikkeld zodat hij eind 2021 leverbaar is voor roos en gerbera. De bovengenoemde telers hebben mede geïnvesteerd in de ontwikkeling hiervan.”

Wat betekent deze doorontwikkeling?

Martin de Deyne: “De robot is al operationeel en wordt nu getraind in de praktijk, door de algoritmes die hem aansturen verder in te leren. Dat gebeurt momenteel op de aangesloten teeltbedrijven. Het algoritme in de Gearcore – de kern van deze lijn – wordt aangestuurd met beelden, dus met foto’s van het gewas. Hoe meer beelden je hebt gevonden, hoe beter het algoritme getraind wordt en hoe slimmer hij wordt. Op een gegeven moment is de robot net zo’n ervaren oogster als de telers zelf en kan hij alle mogelijke situaties beoordelen.”

Wat leert de robot dan?

“Hij leert onder meer herkennen wat een rozenknop is, hoe rijp een knop is, wat de knopgrootte is en de positie hiervan tussen het gewas. Om dit te kunnen beoordelen zijn diverse kwaliteitskenmerken door de telers vooraf als parameters vastgesteld. Deze waarden worden door de teeltspecialist ingeregeld via het dashboard van de robot.”

Wat was de aanleiding om deze oogstrobot te ontwikkelen?

“In eerste instantie uiteraard het personeelsverloop. Dat is een probleem voor telers, want elk nieuw personeelslid moeten zij opnieuw trainen om een hoogwaardig product te kunnen oogsten. Daardoor zijn de opleidingskosten relatief hoog. Met deze oogstassistent kan een onervaren persoon echter meteen aan de slag in de rozenoogst.”

Kan deze robot nog meer dan assisteren bij de oogst?

“Ja, de assistent brengt ook in beeld wat de actuele voorraad in de kas is. Met andere woorden: hoeveel rozen staan er en van welke grootte en stadium van rijpheid zijn ze? Maar je weet niet alleen de actuele performance van je kas, maar krijgt ook een nauwkeurig beeld van de voorraadgegevens over de tijd heen. Die data zeggen ook iets over de klimaatomstandigheden en de groei van de bloemen.”

Is dat anders dan wat telers nu zelf waarnemen?

“Ja. Telers kijken nu vooral naar statische data, momentopnames. Met de data uit de robot kun je trends leren herkennen als teler. Het is mogelijk om correlaties te gaan zien tussen klimaat, gewasgroei en oogst. Data kunnen zo weer extra waarde krijgen. Over de waarde van data is eigenlijk nog steeds veel onbekend.”

Wat is de rol van de betrokken telers bij de ontwikkeling?

“Het leuke is dat ze zelf ook nieuwe mogelijkheden gaan zien in robotica. Met de beelden die de oogstrobot verzamelt via de vision technologie kunnen telers ook snel en heel precies zien waar plagen en ziekten optreden in het gewas. Met die kennis kun je dus veel gerichter gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Zo wordt de GearRover meer dan een oogstassistent en breder inzetbaar.”

Tekst: Koen van Wijk