KP Holland is een van de dertig telers in het Westland die een overeenkomst hebben getekend voor deelname in het geothermie-project Trias Westland. Al deze telers krijgen, als de boring een succes wordt, een aansluiting op aardwarmte die afkomstig is uit de Trias-laag, op vier kilometer diepte. Het warmteproject voor de tuinbouw zou daarmee een unicum in de wereld zijn.

In de afgelopen maanden hebben 65 bedrijven interesse getoond en ruim dertig telers hebben zich ook al verbonden aan dit duurzame initiatief. Het totale vermogen waarvoor intentie-overeenkomsten zijn getekend, bedraagt op dit moment circa 60 MW. Een van die bedrijven is KP Holland, een Westlands tuinbouwbedrijf dat duurzaamheid als een van zijn kernwaarden beschouwt. Een duurzame energievoorziening is voor het familiebedrijf dan ook een logische stap. KP Holland levert wereldwijd jonge en bloeiende planten van Kalanchoë, Spathiphyllum en Curcuma.
Volgens Roy van der Knaap, manager energie en techniek, is aardwarmte een van de weinige alternatieven voor fossiele brandstof. Die voorraad is eindig, het is slecht voor het klimaat en gezien de huidige wereldwijde ontwikkelingen kan de levering wel eens onzeker worden. “Het project Trias Westland past dan ook heel goed bij ons bedrijf en onze filosofie. We zijn er enthousiast en vol overtuiging ingestapt.”

Plafondtarief

De deelnemers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project en worden mede-eigenaar zonder zelf te hoeven investeren. Het tarief dat de deelnemers betalen, is gebaseerd op de werkelijke kosten, waaronder een redelijke vergoeding voor het risicokapitaal van de initiatiefnemers. Doordat er sprake is van een ‘plafondtarief’ biedt het de deelnemers wel een stuk zekerheid.
Volgens directeur Marco van Soerland van Trias Westland gaan niet alle kwekers die interesse toonden over tot ondertekening van de daadwerkelijke overeenkomst. “Degenen die niet tekenen, kunnen dat niet omdat zij tussen twee andere geothermie-initiatieven zitten en noodgedwongen in de wachtstand staan. Maar de belangstelling voor het project was groot en is dat nog altijd gebleven.” Van Soerland verwacht in april rond te zijn met alle partijen.
Volgens de directeur zijn nieuwe deelnemers nog welkom, maar is haast geboden. “Aanmelden kan nog steeds, maar we starten op korte termijn met het uitwerken van de verschillende scenario’s en daarvoor is het nodig dat wij weten welke ondernemers mee willen doen.” Pas na de proefboring is duidelijk hoeveel warmte er beschikbaar komt.

Combinatieboring

Om het (financiële) riscico van de proefboring te beperken, is gekozen voor een combinatieboring. Dit betekent dat in eerste instantie geboord wordt naar de Onderkrijt-laag op een diepte van 2 tot 3 km. Na onderzoek van deze laag wordt doorgeboord naar de Trias-laag op 4 km diepte. Als de Trias-laag onverhoopt niet geschikt blijkt te zijn voor de winning van aardwarmte, dan wordt een Onderkrijt doublet gerealiseerd. In die situatie is het doel van de proefboring – vaststellen van geschiktheid van de Triaslaag – bereikt, zijn de kosten beperkt en wordt een rendabel Onderkrijtproject gerealiseerd.
Is de Trias-laag geschikt, dan kunnen 30 tot 50 kwekers op de aardwarmtebron worden aangesloten. Is dat niet het geval, dan wordt een Onderkrijt-project gerealiseerd en kunnen 20 tot 30 kwekers van de aardwarmte gebruik maken. In beide scenario’s worden de meest economische aansluitingen het eerst gerealiseerd. Kwekers die het dichtst bij de boorlocatie liggen en van wie de buren ook meedoen, maken daarom de grootste kans.

Bron: Trias Westland, beeld: Mario Bentvelsen