Is een scholier beter af op een kleinschalige middelbare school of op een omvangrijke regionale scholengemeenschap? Krijgen senioren meer aandacht en betere zorg in een grootschalige zorginstelling dan in een kleinere, intiemere woongemeenschap? Moeten Feyenoord en Rotterdam versneld inzetten op een nieuw, groter en multifunctioneel stadion, of de huidige sfeervolle Kuip koesteren? Vragen waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Vragen die bovendien duidelijk maken dat schaalvergroting speelt in alle segmenten van de samenleving en niet zelden leidt tot discussie en lijvige politieke dossiers.

De glastuinbouw is daar geen uitzondering op. Wie het tuinbouwnieuws van dichtbij volgt, kan concluderen dat er weer volop nieuwe kassen worden gebouwd in Nederland. Daarnaast zijn samenwerkingen en fusies tussen teeltbedrijven aan de orde van de dag. Aan de andere kant toont recent lezersonderzoek van Onder Glas aan dat het overgrote deel van de lezers (85%) een bedrijf heeft van minder dan 5 ha. Natuurlijk is er door de crisisjaren sprake geweest van een sanering, maar zeker niet van een kaalslag. Dus ook voor de glastuinbouw is schaalvergroting geen absolute must om te overleven. Elke grootschalige ontwikkeling biedt ruimte voor specialisten, voor nichemarkten en nicheproducten.

Feit is wel dat elke ondernemer – gewild of ongewild – door tal van ontwikkelingen voor de vraag wordt gesteld: pakken we door, schalen we op, of blijven we doen wat we doen, maar dan nog beter, nog exclusiever. Ook voor komend jaar heeft Onder Glas – het onafhankelijke vakmagazine voor de glastuinbouw – het voornemen om maandelijks een kleinschalige nichespeler aan het woord te laten, als tegenhanger van de ontwikkelingen bij bedrijven van 20 ha en meer. In de editie van november, het themanummer Schaalvergroting, wordt echter ingezoomd op de voors en tegens van opschaling. Belicht vanuit ondernemers, maar ook door adviseurs en specialisten. Want bovengenoemde vragen beantwoorden is één, maar invulling geven aan de vervolgstap is wellicht nog ingewikkelder. Van familiebedrijf, naar een strak geleide organisatie met specialisten van buitenaf, is op meerdere fronten complex en ingrijpend.

Nee, de novembereditie van Onder Glas is geen uitgewerkt stappenplan, maar wel een nuttige leidraad op weg naar een perspectiefrijke toekomst voor de glastuinbouw in al zijn facetten en gradaties.

Tekst: Roger Abbenhuijs