De glastuinbouwsector evolueert met hoge snelheid naar data-gedreven telen. Jaarlijks worden er steeds meer data gegenereerd over verschillende indicatoren van het kasklimaat, gewasontwikkeling en productie.

Deze gegevens zijn essentieel, omdat ze de basis vormen voor de ontwikkeling van gewasbeheersingsmodellen. Maar zijn alle gegevens even belangrijk? Welke eigenschappen moet u echt meten om een optimale teeltstrategie te bepalen?

Optimaal teeltmanagement

Binnen het AGROS-project (Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems) van Wageningen University & Research streven we als onderzoekers ernaar om het kaf van het koren te scheiden en de minimale meetvereisten voor een optimaal teeltmanagement te bepalen.
Onze selectie is gebaseerd op zowel de ‘groene vingers’ van telers als op inzichten vanuit het onderzoek. Het stellen van een norm zou toekomstige kosten met betrekking tot instrumenten en gegevensbeheer kunnen verlagen en de efficiëntie van AI-ontwikkeling vergroten. In dit project werken we met 26 private partners met financiële steun van Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tekst: Nastassia Vilfan