Ondanks de lage temperaturen in het voorjaar komen we toch al insecten tegen in de teelten onder glas. Met name kaswittevlieg wordt op een aantal bedrijven alweer in grote aantallen waargenomen. Om ervoor te zorgen dat de populatie beheersbaar blijft is het noodzaak om tijdig in te grijpen.

Sivanto Prime (actieve stof flupyradifurone) heeft een breed werkingsspectrum en is effectief tegen zowel larven als adulten én mag worden toegepast in bloeiende gewassen. Het middel heeft een snelle aanvangswerking (via contact) en wordt vervolgens, na opname, opwaarts (systemisch) getransporteerd. Sivanto Prime mag tijdens de bloei worden ingezet en is voor de meeste nuttigen veilig. Let op met de inzet van roofwantsen (o.a. Orius laevigatus).

Contactmiddel met brede werking

Flipper (kaliumzouten, vetzuren) is een contactmiddel met een brede werking tegen diverse zuigende insecten. Gebruik voldoende water (>1000 ltr/ha) om de insecten goed te kunnen raken. Wanneer eenmaal de spuitvloeistof is opgedroogd heeft Flipper zijn werk al moeten doen.
Een uitvloeier toevoegen is niet noodzakelijk omdat de formulering al zorgt voor een prima uitvloeiende werking. Vanuit proeven en een aantal praktijkervaringen zien we een positieve aanvulling van Flipper aan Sivanto Prime voor de bestrijding van wittevlieg.

Sivanto Prime
Dosering 0,0625% (max 0,625 ltr/ha) voor wittevlieg
Dosering 0,05% voor luis
Max 2 toepassingen per 12 maanden
Veiligheidstermijn 3 dagen
Suikeroplossing toevoegen wanneer inzet tegen trips
Bij toepassing tijdens de bloei niet mengen met fungiciden uit de groep van de triazolen (FRAC-groep 3)

Flipper
Dosering 1%
Hardheid water max 16,8ºdH
Géén uitvloeier toevoegen
Gebruik voldoende water/ha (>1000 ltr)
Max 3x opeenvolgend toepassen met interval van 7 dagen
Geen MRL en veiligheidstermijn

Meer informatie?
Neem dan contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur of ga naar agro.bayer.nl.