Grondgebonden teelten onder glas, zoals chrysant, worden regelmatig geconfronteerd met problemen als plagen (trips) en ondergrondse ziekten, zoals Pythium en wortelknobbelaaltjes. Stomen van de grond is noodzakelijk om druk van deze plagen en ziekten laag te houden. Het stomen vergt echter veel energie. Daarom zijn alternatieve maatregelen nodig.

Van verschillende soorten micro-organismen in de rhizosfeer is bekend dat ze: a) de groei bevorderen, b) de natuurlijke afweer van de plant tegen ziekten/plagen aanschakelen, c) plagen en ziektes direct bestrijden en d) de ontwikkeling van ziektes tegengaan. Om deze functies te kunnen vervullen is het belangrijk dat deze micro-organismen wortels snel koloniseren. De bestaande perskluiten zijn echter voor zowel een gezonde wortelgroei als voor wortelkolonisatie door functionele micro-organismen niet optimaal.

In het onderzoek, gefinancierd door Kas als Energiebron, ontwikkelen we een weerbare perskluit als basis voor een snelle en uniforme weggroei van het gewas en een weerbaar wortelstelsel. Dit realiseren we door toevoegingen aan de perskluit van specifieke grondstoffen voor micro-organismen in combinatie met inoculatie met specifieke functionele micro-organismen.

Tekst: Marta Streminska