Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt strengere eisen aan de aanleg en het gebruik van geothermieputten. Het SodM gaat daarnaast scherper toezicht houden op de veiligheid van geothermieprojecten. Dat communiceert het toezichthoudende overheidsorgaan op haar website.

De verscherping van de wetgeving en het toezicht op geothermieprojecten volgt op de in het Klimaatakkoord voorspelde stijging van geothermie in de toekomst. De overheid gaat uit van een kleine vertienvoudiging van geothermieprojecten in Nederland in de komende 12 jaar.

Corrosief water

Het grootste risico dat het SodM ziet bij projecten met geothermie is het corrosieve karakter van het zoute water dat uit de bodem wordt opgepompt. Het corrosieve water kan leiden tot lekkages van de leidingen, waardoor het zoute water via lekkage in de omgeving terecht kan komen.

Probleemprojecten

Op 23 locaties in Nederland is sprake van lekkage of een dreiging naar aanleiding van corrosief bodemwater. In een aantal gevallen is de put hierdoor stilgelegd, bij andere projecten wordt het corrosieve karakter van het water geneutraliseerd door chemicaliën. Het SodM geeft echter aan dat deze maatregelen niet duurzaam genoeg zijn en eist extra maatregelen.

Duurzaam oplossen

Volgens Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van SodM gaat geothermie in de toekomst een steeds grotere rol spelen in de energievoorziening binnen Nederland. “Het is dan van belang dat het veilig gebeurt. Alle geothermisten in Nederland hebben te maken met corrosie van de put door het oppompen van het zoute water uit de ondergrond. In enkele gevallen is de put zelfs stilgelegd. Dit probleem moeten we duurzaam oplossen met een kwalitatief betere put en daar gaan wij komend jaar na overleg met de sector eisen voor opstellen.”

Locatie

SodM legt verder nadruk op het belang van de juiste locatie van geothermieputten. Zo adviseerde het overheidsorgaan eerder al om terughoudend te zijn met geothermie in de buurt van seismisch actieve breuken in de diepe ondergrond. Verder moeten gemeenten rekening houden met de plek waarop zij geothermie toestaan. Bij mogelijk onderhoud en weghalen van de put aan het einde van de levensduur moet er namelijk weer een boortoren op kunnen, zonder overlast voor de directe omgeving. Dat is ook belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor geothermie.

Veiligheidsrisico’s

In 2017 concludeerde toenmalig inspecteur-generaal van SodM Harry van der Meijden in het onderzoeksrapport ‘Staat van de sector Geothermie’ al dat de veiligheidsrisico’s binnen de geothermiesector onvoldoende ‘herkend en beheerst worden’. Van der Meijden gaf toen onder andere aan dat de sector moeite had om de benodigde deskundigheid en ervaring te mobiliseren.

Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd