substraatteelt van meerdere gewassen

EU: ‘Substraatteelt niet meer biologisch’

Substraatteelt valt niet langer onder de noemer biologisch. Dat is de uitkomst van meerdere trialoogvergaderingen tussen de Europese Raad, de Europese Commissie en het
Nelleke Kreike met jonge petunia-planten.

EU-wetgeving blokkade, in VS eerste gewassen over vijf jaar op de markt

Crispr/Cas is de naam van een revolutionaire techniek om op een simpele manier genen stil te leggen of te muteren. Het kan gaan zorgen