‘We leren van en met elkaar, dat brengt ons stap voor stap verder’

‘We leren van en met elkaar, dat brengt ons stap voor stap verder’

Een telersvereniging kun je Sunsation Sunflower niet noemen. De leden, bestaande uit veredelingsbedrijf Evanthia en vijftien telers van de specifieke potzonnebloem, spreken zelf van