Deskstudie ‘Het Nieuwe Belichten’ met warmteterugwinning. Rozen telen zonder fossiele energie is economisch haalbaar

Rozen telen zonder fossiele energie is economisch haalbaar

Minder afhankelijk zijn van fossiele energie en in de toekomst overstappen op andere energiebronnen in de rozenteelt. Dat is het uitgangspunt van ‘Het Nieuwe