PPS Green Challenges: ziekte- en plaagvrije kas

PPS Green Challenges: ziekte- en plaagvrije kas

De glastuinbouwsector streeft naar een emissie- en residuvrije productie met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. In de PPS Green Challenges onderzoeken wij