Peter Klapwijk: De eerste helft van het voorjaar worden meer fouten gemaakt met te weinig temperatuur dan met te veel.

‘Meer fouten met te weinig, dan met te veel temperatuur’

Het voorjaar dient zich aan. Dit betekent een relatief snel toenemende daglengte en steeds hogere instraling plus lichtsom. Teelttechnisch is deze periode vaak een
Tomaten

Is meten wel weten?

In de wintermaanden worden energieschermen veelvuldig ingezet om het klimaat te sturen en natuurlijk om energie te besparen. Gedurende de nacht, maar ook steeds
PAR-som bij snijanthurium is geen garantie optimale groei. Balans licht en temperatuur is belangrijk

Behalen nagestreefde PAR-som geen garantie voor optimale groei bij snij-anthuriu...

Bij snij-anthurium wordt gestreefd naar een PAR-som van 8 tot 10 mol/m² per dag. In de zomerperiode is er vaak licht in overvloed. Zelfs met