Nu de onbelichte teelt grotendeels is gestopt is het voor de vroege telers zaak om vooruit te kijken naar de start van het nieuwe teeltseizoen. Belangrijk punt van aandacht, zeker met de jonge planten in de kas, is de manier van schermen en het gebruik van vaste folieschermen. Een trend is dat steeds minder wordt gewerkt met vaste folieschermen, maar uitsluitend met een beweegbaar doek, mede ingegeven door de lage gasprijzen.

Bij de vroegere teelten is het gewas ook vroeg in balans. De noodzaak van een vast foliedoek neemt daardoor af. Nadeel van dergelijke schermen is dat het kasklimaat ongelijk blijft. Deze geperforeerde schermen geven aan de ene kant koude hoeken en in een ander deel van de kas warme, dat wil je niet. Daar komt bij dat een foliedoek geld en tijd kost, vanwege aanschaf en plaatsen. De winst van foliedoek pak je bij vroege teelten vrijwel alleen in perioden van vorst. In de praktijk is dat doorgaans in de maanden januari of februari, wanneer de planten alweer groter zijn en verder in balans.

Sturen op uitstraling en vocht

Met Het Nieuwe Telen zie je dat telers meer en meer kunnen sturen op uitstraling en absoluut vocht. Bij het op de juiste manier schermen kun je het beweegbare doek de functie van een vast scherm geven, maar zonder dat het klimaat eronder leidt. Huidige technieken, zoals een uitstralingsmeter, zijn belangrijke instrumenten voor optimaal gebruik van een beweegbaar doek. Dat zijn leuke en nuttige ontwikkelingen, die eerder en langer schermen mogelijk maken. Thermoview-camera’s zijn eveneens waardevolle noviteiten. Je krijgt heel specifiek de koptemperatuur in beeld. Die beelden maken tevens duidelijk welke bijdrage het zonlicht levert aan de temperatuur van de plant.

Op een lager pitje

Het optimaal benutten van beweegbare schermen is de grootste uitdaging voor onbelichte tomatentelers in de komende tijd. Vanwege de huidige gasprijzen is het hele energieverhaal bij veel telers op een lager pitje gezet, maar kijkend naar de toekomst is energiezuiniger telen, mede uit oogpunt van duurzaamheid, een belangrijk punt van aandacht.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy. Foto: Ludvig Svenson.

Gerelateerd