In 2008 verscheen Cel, een van de eerste detectives op het gebied van cybercrime. Het boek, dat zich deels in het Westland afspeelt, trekt op een leuke manier de aandacht voor het onderwerp digitale veiligheid. Het staat op de leeslijst van middelbare scholieren, maar ook voor volwassenen is het een spannend boek. Hoe zit het eigenlijk met de digitale veiligheid in de tuinbouw?   

Managementconsultant Dick Brandt haalt het boek aan, om te illustreren dat cybercriminaliteit voortdurend voor risico’s kan zorgen. “In de glastuinbouw zijn de problemen nu nog te overzien. Maar het is wel goed om te bedenken dat cybercriminelen bedoeld of onbedoeld ook schade kunnen berokkenen aan glastuinbouwbedrijven. Dus niet alleen in andere sectoren of bij een ander bedrijf.”

Valse schaamte

Brandt merkt dat mensen er liever niet over praten als ze het slachtoffer zijn geworden van een digitale aanval. Een goede uitzondering vormt de burgemeester van de gemeente Lochem die medio 2019 bekend maakte dat de gemeente was getroffen door een cyberaanval. “Door ‘uit de kast’ te komen wordt het onderwerp beter bespreekbaar.” Dat is nodig, want de schade kan aanzienlijk zijn. Brandt verwijst daarbij naar de cyberaanval in 2017, op transportbedrijf Maersk, dat het bedrijf zo’n 255 miljoen euro kostte.
Hij benadrukt het belang dat bedrijven zich beter voorbereiden op potentiële aanvallen. De overheid helpt daarbij. Zo wordt er een Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland opgericht met een subsidie van het Digital Trust Centre van het ministerie van Economische zaken. Dit weerbaarheidscentrum gaat in de tweede helft van 2022 officieel van start. Dit moet hét expertisecentrum worden op het gebied van cybersecurity. Het expertisecentrum krijgt een loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het Greenport-cluster.

Colleges en workshops

MKB Cyberadvies Nederland en het Cyberweerbaarheidscentrum Nederland Greenport West-Holland organiseren samen vier workshops/colleges in het World Horti Center:

  1. Colleges op het MBO over cybersecurity en cyberbewustzijn, zodat nieuwe tuinders goed opgeleid zijn op dit gebied. Tijdens een stage-opdracht kijken ze vervolgens naar de digitale vrijheid op het stage-bedrijf.
  2. Tijdens de workshop ‘Digitale Weerbaarheid’ leren ondernemers ontdekken waar de risico’s op IT-gebied bij het eigen bedrijf zitten. Achteraf is nog een ‘een op een’ gesprek met een consultant mogelijk. “Vergelijk het gevaar met een veenbrand. Je ziet het pas als het boven de grond komt en dan is het heel moeilijk te bestrijden”, zegt Brandt. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Hoe groot is de digitale afhankelijkheid van mijn bedrijf, Welke risico’s loopt mijn bedrijf en hoe veilig zijn mijn (keten)partners? De workshop is bedoeld voor ondernemingen in de tuinbouw die de eerste stappen willen zetten op het gebied van digitale veiligheid.
  3. ‘Hack in de kas’ is een workshop voor de IT-medewerker en een MT-lid samen. Tijdens deze workshop onderzoeken ze wat de cyberrisico’s op het bedrijf zijn. Dit gebeurt aan de hand van een fysiek kasje. Er zijn twee doelstellingen:
    – Hoe werkt het hacken, ofwel hoe eenvoudig is het om een kas te hacken?
    – Het gesprek tussen de twee op gang brengen. Door samen het demokasje te hacken komt er gezamenlijk een beter zicht op wat er gedaan moet worden om het eigen bedrijf weerbaarder te maken.
  4. Het vierde onderdeel is een diepgaande nascholing van medewerkers bij tuinbouwbedrijven. Gedurende acht weken volgen ze tweewekelijks een dagdeel om het bedrijf beter cyberweerbaar te maken. In die periode werken de cursisten binnen het bedrijf aan oplossingen voor de eigen onderneming.

De workshops worden op diverse momenten gedurende het jaar gegeven in het World Horti Center in Naaldwijk. De eerstvolgende workshop ‘Digitale Weerbaarheid’ is op 7 april 2022. De eerstvolgende werksessie ‘Hack in de Kas’ is op 12 april 2022.

Tekst: Marleen Arkesteijn, beeld: Fotostudio G.J. Vlekke