Tomato Masters teelt dit jaar voor het eerst komkommer. Door de verbeterde energieprijzen besloot het bedrijf toch te belichten waardoor het eerder in productie kwam en ook de opbrengst veel hoger uitvalt. “Wij hadden een productie gepland van drie komkommers per vierkante meter per week, maar dat zijn er nu zes geworden”, vertelt Tom Vlaemynck van Tomato Masters uit Deize, België.

Waar het bedrijf normaal gesproken alleen tomaten teelt op 21 ha glas, heeft het dit jaar besloten om ook komkommer en paprika in het teeltplan op te nemen. “Daarmee willen we het risico op virussen zo veel mogelijk spreiden”, vertelt Vlaemynck onder andere doelend op het ToBRFV-virus.

Toch belichten

In het belichte gedeelte van de kas van Tomato Masters werden op 19 januari komkommers geplant, aanvankelijk zonder plannen om te gaan belichten. “Wij hadden ook geen ervaring met de komkommerteelt en ook is er überhaupt weinig ervaring met komkommerteelt onder full LED”, legt de teler uit.
Enkele weken later, op 1 februari, besloot het bedrijf de lampen toch te ontsteken. Bij deze beslissing speelde onder andere de stokkende aanvoer uit Spanje door het slechte weer een rol. Vlaemynck: “En daarbij zijn de energieprijzen gezakt en werd het weer interessant om te belichten.”
De teler heeft geen moment spijt van de beslissing. Sinds vorige week worden de eerste komkommers aangevoerd op de veiling in Hoogstraten, waar het bedrijf bij aangesloten is. Dat is twee weken eerder dan gepland. Bovendien is de prijssetting voor komkommers op het moment zeer behoorlijk.

Goede productie

Ook op de productie heeft de gewijzigde strategie een zeer positief effect gehad. “We planden aanvankelijk om drie komkommers per vierkante meter per week te oogsten, maar dat zijn er nu zes”, aldus Vlaemynck om er grappend aan toe te voegen. “Ofwel is onze productie erg goed, ofwel was de planning heel slecht.
Aanvankelijk had het glastuinbouwbedrijf geen plannen om deze winter te belichten door de hoge energieprijzen. “Wij hadden in juni wel tomaten geplant met de optie om deze in de winter door te telen, maar door de hoge energieprijzen hebben we dat risico niet aan gedurfd en eerder de kop eruit gehaald.”

Beperkte aanvoer

Doordat het om een eerste komkommerteelt in de geschiedenis van het bedrijf gaat, zijn er ook geen afspraken met klanten gemaakt. Alle komkommers worden derhalve geleverd aan Coöperatie Hoogstraten waar de vruchten een welkome aanvulling zijn van het winterassortiment. Door de hoge energiekosten hebben de meeste telers van deze veiling besloten hun winterteelten over te slaan en is de aanvoer op de veiling maar een fractie van de gewone aanvoer. “Zo ligt de aanvoer van tomaten op tien procent van de normale aanvoer en die van tomaten op vijftien procent”, laat Hans Vanderhallen, directeur van de Coöperatie Hoogstraten weten.

Behoorlijke puzzel

Door de beperkte aanvoer is het een behoorlijke puzzel om de mensen zinvol aan het werk te houden, vertelt Vanderhallen. De directeur van de veiling is daarom ook blij dat de aanvoer de komende maanden normaliseert. “Vorige week hebben we de eerste komkommers weer in ontvangst genomen, de tomatenteelt begint mondjesmaat weer in productie te komen en ook de aanvoer van paprika staat weer voor de deur. De komende twee weken verwachten we aardbeien en dat volume zal de weken daarna verder toenemen.”
Tomato Masters verwacht de eerste tomatenproductie begin april nadat het bedrijf halverwege januari heeft geplant. Door de prille ervaringen met de komkommerteelt is het nog even afwachten wanneer deze teelt ten einde komt. “Zoals het er nu uitziet ergens half juni”, besluit Vlaemynck.

Tekst: Jerom Rozendaal