Kwekerij De Vesting in Brielle wil zijn kassen en die van een ander tuinbouwbedrijf verwarmen met snoeihout uit de omgeving. Een deel van de omwonenden is al ingelicht dat de teler een biostookinstallatie in 2021 wil neerzetten. Er is dan geen gas meer nodig voor het verwarmen van de snoeptomaatjes.

De energieruimte wordt 11 meter hoog, zegt Robin Grootscholten, mede-eigenaar van De Vesting en een van de initiatiefnemers. Die ruimte komt op het terrein van het bestaande bedrijf, op de plek waar nu wateropslagsilo’s staan. Die zullen in de kas worden geplaatst. Er is volgens Grootscholten bekeken of de energieruimte lager kan worden, maar dat is volgens hem niet haalbaar. “Voor een goede en optimale verbranding van het snoeihout is een bepaalde afmeting van de installatie nodig. Met deze grootte kan volledige verbranding plaatsvinden, met als voordeel een zeer geringe uitstoot.”

Snoeihout uit omgeving

De installatie krijgt ‘optimale filters’, legt Grootscholten uit. Ook laat hij vanwege vragen uit de buurt een onderzoek doen naar fijnstof om de uitstoot concreet te maken. Hij bezocht ook diverse projecten die al ervaring hebben met dit soort installaties. Die waren nabij woonwijken. “Deze informatie helpt ons bij een zo goed mogelijk ontwerp.”
De biostookinstallatie zal alleen in de winter gaan draaien, vanwege de warmtevraag. Er zullen in die periode twee vrachtwagens per dag snoeihout komen brengen, schat de initiatiefnemer. Nu wordt dat overtollige hout deels naar Duitsland getransporteerd.

Aardwarmte niet haalbaar

De teler heeft ook andere verwarmingsmogelijkheden bekeken, zoals een aansluiting op de toekomstige aardwarmtebron aan de Konneweg in Tinte. “Maar daarvoor ligt ons glastuinbouwgebied te ver weg. Met vervoer van aardwarmte verlies je veel warmte. Bovendien is dat vervoer erg kostbaar.” De vergunningaanvraag wordt over twee weken ingediend bij de gemeente Brielle. Grootscholten zegt dat het plan absoluut aan de milieunormen voldoet.

Tekst: Mario Bentvelsen