Bodemschimmels kunnen ziekteverwekkende schimmels tegengaan, zoals Phytophthora. Hoewel al lang bekend is dat zulke nuttige bodemschimmels bestaan – zoals Trichoderma – is de manier waarop deze kennis kan worden toegepast veel minder goed bekend.

Regelmatig doseren is één oplossing. Een ander manier is de nuttige schimmel vooraf op een drager te kweken en vervolgens met drager en al te mengen met potgrond. In een proef met aardbei wordt op 2 liter containers met een veenmengsel met een aandeel van 10%, 20% of 30% biochar geteeld.

Biochar is een houtskoolachtig materiaal dat achterblijft nadat hout is gebruikt in een industrieel hoge temperatuur proces om gas en olie te winnen. Van de gebruikte Trichoderma is bekend dat deze zich goed kan handhaven op de biochar. Doel is na te gaan of de nuttige bodemschimmel kan overleven in de potgrondmengsels, of de Trichoderma nog actief is tegen de (toegediende) Phytophthora en of de dosering van biochar nog invloed heeft op de effectiviteit van de Trichoderma.

Tekst: Chris Blok, Andrea Diaz Ismael.

Gerelateerd