De gewascoöperatie Komkommer zoekt de samenwerking met innovatiecentrum Bright Cluster Venlo, gevestigd op het voormalige Floriade-terrein. Telers kunnen inschrijven op projecten op het gebied van bijvoorbeeld energie en LED-licht. Zo wordt innovatie aangejaagd op een kosteneffectieve manier. De gewascoöperatie komkommer is een klein jaar actief en telt nu 71 leden met krap de helft van het komkommerareaal.

“Het speerpunt is om het tuinbouwonderzoek te laten doorgaan, na de PT-tijd. We richten ons met name op gewasgezondheid en innovatie”, vertelt Ed Classens, secretaris van de gewascoöperatie.
De coöperatie heeft goed rondgekeken bij welke initiatieven op innovatiegebied zij kunnen aanhaken. In Greenport Venlo ontwikkelt zich de Brightlands Campus, waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken op het gebied van voeding en gezondheid. Een onderdeel daarvan is de Bright Cluster, een samenwerkingsverband tussen onderzoek (Botany) en tuinbouwtoeleverende en technische bedrijven met als doel synergie te bereiken.

Perspectief in clustering

De gewascoöperatie ziet veel perspectief in de clustering. “Er zitten veel bedrijven en instellingen dicht bij elkaar; daar kunnen we gebruik van maken. Je zou bijvoorbeeld als coöperatie een deel van een onderzoekskas kunnen huren. Telers kunnen inschrijven op onderzoeksprojecten. Als er genoeg mensen meedoen, kunnen er relevante partijen of stakeholders bij worden gezocht. Zo kost aanjagen van innovatie relatief weinig”, vertelt hij.
Inmiddels hebben alle leden van de landelijke gewascommissie besloten om deel te nemen aan het cluster. “Dat is een goed signaal dat we er vertrouwen in hebben”, zegt Classens. Op het moment bekijkt de coöperatie hoe de samenwerking met het cluster het best vorm kan krijgen.

Onderzoek naar aanpak van spint

Sinds vorig jaar loopt er een onderzoek naar de aanpak van spint. “Dat hebben we voorrang gegeven omdat het een steeds groter probleem wordt en er te weinig onderzoek naar werd gedaan”, zegt hij. “Er zijn meer urgente problemen op het gebied van gewasgezondheid, maar we gaan pas verder met de invulling van het onderzoek als we de samenwerking met het cluster op orde hebben. Dat heeft nu onze prioriteit”, zegt hij.

Oproep om zich aan te sluiten

Duidelijkheid hierover zal wellicht meer telers over de streep trekken om zich aan te sluiten. Vorig jaar heeft de coöperatie alle komkommertelers gebeld met de vraag om deel te nemen. “Het is lastig om iedereen te overtuigen. Sommige mensen denken dat ze de informatie toch wel zullen krijgen zonder mee te betalen. Daarbij is het de vraag of je werkelijk iedereen mee moet nemen. We willen in ieder geval alle telers die serieus werk willen maken van innovatie en aanpak van ziekteproblemen bereiken, en hopen dat meer mensen aansluiten als we onze plannen meer hebben uitgewerkt”, zegt hij.

Tekst: Tijs Kierkels