Nederlandse burgers zijn overwegend positief over de Agri & Food-sector, blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research. In de Agrifoodmonitor 2016 scoort de sector als geheel – en alle daaronder vallende subsectoren – een voldoende, met minstens een 4 op een schaal van 1 tot 7. De maatschappelijke waardering van de tuinbouw is relatief hoog ten opzichte van andere sectoren.

Voor de monitor worden steekproefsgewijs ruim 3.000 Nederlanders gevraagd naar hun perceptie van Agri & Food door middel van enquêtes. De vragen hebben niet alleen betrekking op de Agri & Food-sector als geheel, maar ook op de afzonderlijke subsectoren (zoals akkerbouw, melkveehouderij en supermarkten) en referentiesectoren ter vergelijking (zoals horeca en auto-industrie). De Agrifoodmonitor is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en herhaald in 2014 en 2016.

Tuinbouw scoort positief op innovatie

Tuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en supermarkten worden in 2016 het meest positief beoordeeld, de varkenshouderij en pluimveehouderij het minst. De waardering voor de voedingsmiddelenindustrie en voor de Agri & Food-sector als geheel liggen hier tussenin. Over het algemeen scoort de tuinbouw hoog op de satisfiers (positieve factoren) en laag op de dissatisfiers (negatieve factoren), en zijn er net als in 2014 geen sectorspecifieke aanbevelingen. Aanvullend noemen de onderzoekers twee positieve punten. Allereerst scoort de sector positief op de belangrijke verklarende factor reputatie, en laten de resultaten zien dat de reputatie in 2016 is toegenomen. Ten tweede, en wellicht eraan gekoppeld, scoort de sector relatief positief op innovatieve maatregelen, zoals verticale landbouw, procesdetail en automatisering. Mogelijk kan de tuinbouw hiervan profiteren door zich als een innovatieve marktgerichte sector te profileren.

Smaak en betaalbaarheid belangrijker dan duurzaamheid

Boodschappenkeuzes van consumenten geven ook inzicht in hun waardering van sectoren. Smaak, betaalbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid zijn volgens de Agrifoodmonitor al jarenlang de belangrijkste aspecten waarop consumenten voedselproducten beoordelen. Dat is in 2016 niet anders. Een verschil met voorgaande jaren is het belang van gezondheid en voedselveiligheid, dat is gestegen ten opzichte van 2014. Duurzaamheidswaarden, zoals ‘milieu’ en ‘diervriendelijkheid’, scoren net als andere jaren in de middenmoot. De onderzoekers adviseren om bij communicatie over duurzame producten meer uit te gaan van waarden die burgers belangrijk vinden, zoals smaak en gezondheid. Het volledige rapport is via deze link te downloaden.

Bron: Wageningen Economic Research