Vorige week sprak ik een teler die zei: “Plantgezondheid blijft altijd een uitdaging in de tuinbouw. Zodra knelpunten zijn opgelost, zien we dat de maatschappelijke eisen groter worden of dat in het natuurlijke systeem nieuwe ziekten en plagen opduiken. Bijvoorbeeld de opkomst van galmijten waar wij dit jaar in de praktijk mee worden geconfronteerd.” Dit laatste is overigens een gevolg van verdere verduurzaming, doordat breed werkende middelen worden vervangen door minder schadelijke selectieve middelen.

Middelen verdwijnen in rap tempo. Op weg naar verduurzaming is dit een logische ontwikkeling. Het tempo waarin dit gebeurt is momenteel echter heel groot. Het lijkt soms wel een Bermuda driehoek, mede omdat het voor de sector niet duidelijk is waarom goed werkende en integreerbare middelen wegvallen. Deze driehoek lijkt steeds groter te worden doordat overheid, ngo en retail steeds harder aan de punten trekken. Hierdoor vallen ook de belangrijke integreerbare middelen of wellicht straks zelfs biociden weg. Dan wordt de uitdaging in plantgezondheid een frustratie waarmee de duurzaamheid en de productie van groenten en bloemen op het spel staan. Gelukkig sprak ik deze week met een retailorganisatie die samen met de sector en ngo’s actie wil ondernemen om de partijen meer bij elkaar te krijgen. Samen komen we verder.

Plantgezondheid is een meerdimensionaal thema. De gezondheid van het gewas wordt door veel factoren bepaald. Om als Nederland voorloper te blijven is continu innovatie noodzakelijk, zeker als er steeds nieuwe uitdagingen liggen in plantgezondheid. Met innovatie kunnen wij het geheel omhoog trekken. Dus in plaats van een steeds grotere Bermuda driehoek te creëren, roep ik alle partijen op om samen een piramide te vormen met als speerpunt innovatie. Via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal is voor 2017 weer een uitstekend onderzoekprogramma opgesteld met publieke en private financiering. Dit bevat een mooie mix van onderzoekvoorstellen en draagt zeker bij aan het vormen van de piramide. Het voordeel van een piramide is dat het een zeer stabiele bouwvorm heeft. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst. Bouwt u ook mee?

Helma Verberkt
Beleidsspecialist Plantgezondheid
LTO Glaskracht Nederland