Greenport Noord gaat werken aan projecten in drie pijlers. Dit zijn ‘sociale innovatie’, ‘technische innovatie’ en ‘krachtig ondernemerschap’. Dit blijkt uit de Actieagenda 2023 die het bestuur vorige week woensdag publiceerde tijdens een partnerbijeenkomst in Erica. Er wordt gezocht naar een kwartiermaker om het Actieprogramma 2024-2027 uit te werken. De drie noordelijke provincies staan aan de lat voor een financiële bijdrage van elk 25.000 euro.

Geleidelijk wordt steeds meer duidelijk over de nieuwe organisatie Greenport Noord, al is er vanwege de Provinciale Statenverkiezingen wel wat vertraging opgelopen. “We hadden gehoopt al verder te zijn, maar provinciebestuurders zijn heel voorzichtig om zich aan iets nieuws te committeren. Zowel in aanloop naar de verkiezingen als nu tijdens de coalitievorming”, vertelt voorzitter Inge Bergsma-De Vries. Zij hoopt dat de colleges snel gevormd worden en er zaken gedaan worden, zodat in elk geval voor dit jaar het benodigde budget beschikbaar komt.

Cofinanciering

“Dit is een overgangsjaar, waarin een kwartiermaker nodig is voor het maken van een definitieve actieagenda. Daarnaast moeten we medewerkers gaan werven.” Voor 2023 verwacht het Greenport-bestuur per provincie een bijdrage van 25.000 euro, aangevuld met 25.000 euro vanuit de eigen achterban.
Verder kijkt de organisatie ook naar de optie van cofinanciering, zoals de gebiedsgerichte innovatie-fieldlabs waarin gewerkt wordt aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hier dit jaar maximaal 500.000 euro subsidie per aanvraag voor beschikbaar.

Vijf medewerkers

De initiatiefnemers van Greenport Noord streven ernaar om vanaf 2024 structureel invulling te geven aan een Noordelijke Greenport. 2023 is daarom een overgangsjaar waarin een 4-jarig actieprogramma (2024-2027) voor de noordelijke tuinbouw wordt gemaakt en voorgelegd ter financiering aan de noordelijke provincies. “We hebben een projectorganisatie op het oog, met naast een programmamanager drie parttime projectleiders en een administratieve ondersteuner”, vertelt Bergsma-De Vries.
De Greenport heeft zowel lopende als beoogde projecten geïnventariseerd en verdeeld in drie categorieën, waarbij voor elke categorie een projectleider nodig is. Binnen ‘Sociale innovatie’ gaat het om inspanningen op het terrein van arbeidsmarkt, scholing, huisvesting en mentale en fysieke gezondheid. ‘Technische innovatie’ herbergt projecten op het gebied van water, energie en plantgezondheid. Onder ‘Krachtig ondernemerschap’ wil de Greenport werken aan financiering, imago van de sector en goed werkgeverschap.
In Noord-Nederland zijn 583 tuinbouwbedrijven actief, verdeeld over Drenthe (244), Friesland (175) en Groningen (164). Hieronder zijn alle denkbare bedekte en onbedekte teelten aanwezig.

‘Wie doet mee?’

De partnerbijeenkomst vond plaats bij Drenthe Growers, de komkommerkwekerij van familie De Vries. Er was met zestig bezoekers een flinke opkomst en na afloop was de stemming positief. De bezoekers konden via een wifi-verbinding met hun telefoon reageren op een aantal vragen, zoals ‘wil je actief participeren in projecten’ en hoe groot de bijdrage per lid zou moeten zijn. Bij die laatste vraag was het meest gegeven antwoord ‘naar rato van bedrijfsgrootte’.
De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door de kassen en sorteerruimte van Drenthe Growers en aansluitend een netwerkborrel.

Tekst: Koen van Wijk