De sortimentsvergelijking poinsettia zorgt ervoor dat telers vroegtijdig informatie krijgen over nieuwe cultivars. Zij kunnen hierdoor beter overwogen beslissingen nemen bij het samenstellen van hun sortiment. In de loop der jaren leidde dit bovendien tot een algehele verbetering van het sortiment. De vergelijking is jaren geleden gestart op initiatief van de landelijke commissie Poinsettia van LTO Glaskracht Nederland en is nog steeds actueel.

Veredelaars sturen ieder jaar nieuwe rassen en een referentieras in, die vervolgens worden opgekweekt op twee praktijkbedrijven. Om een goed inzicht te krijgen in de potentie van een ras zijn dit bewust bedrijven met een totaal ander teeltsysteem. De praktijkbedrijven dit jaar zijn kwekerij De Bonfut en Pedro Plant.
Een beoordelingscommissie, bestaande uit telers en veredelaars, beoordeelt de ingezonden planten drie keer gedurende de opkweek. De praktijkbedrijven geven ook hun oordeel over de rassen op het moment dat de planten klaar zijn voor aflevering. Natuurlijk is het niet alleen van belang hoe een nieuw ras het doet tijdens de teelt, ook de houdbaarheid is cruciaal bij deze potplant. De planten worden daarom na de opkweek naar de veiling gestuurd, waar ze een houdbaarheidstest ondergaan. De veiling voert hierna een eindbeoordeling uit. Het ras dat op basis van alle beoordelingen het beste uit de bus komt ontvangt in januari een award voor ‘Beste noviteit Poinsettia’.
De telers krijgen aan het eind van de teelt de gelegenheid om de planten te bekijken op de praktijkbedrijven. In januari kunnen ze zelf op de veiling zien hoe de planten het hebben gedaan in de houdbaarheidstest. Dit jaar nemen zes veredelaars deel aan de vergelijking met in totaal 24 rassen. De coördinatie ligt in handen van LTO Glaskracht Nederland. Uitslagen van keuringen en eindverslagen zijn te vinden op www.ltoglaskrachtnederland.nl.

Astrid van der Helm
Netwerkcoördinator LTO Glaskracht Nederland