Duurzame energie, het is een heel belangrijk thema. Sinds 2017 ben ik voorzitter van de warmtecoöperatie Wilgenlei in Bleiswijk. Als tuinbouwondernemers in dit gebied steken we de koppen bij elkaar om over de toekomst na te denken en we praten met partijen die ons wat te bieden hebben. Gezien de ligging van ons gebied richten we ons in het bijzonder op de mogelijkheden voor aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Persoonlijk vind ik dat leuk, het is heel toekomstgericht en het geeft positieve energie.

Er gebeurt heel veel om ons heen op het gebied van nieuwe of verbeterde energiebronnen. De ontwikkelingen gaan snel. Daarom is het zorgwekkend dat we de leden alweer anderhalf jaar lang niet bij elkaar hebben geroepen. Dat is tekenend voor de situatie waarin we zitten. De aanbiedingen die het bestuur passeren stroken nog niet met onze wensen en ik kan de leden nog geen goede voorstellen voorleggen. Het is heel simpel: als er geen goed voorstel ligt, dan komt het er niet doorheen.

Het heikele punt is CO2. Het is onze levensader. Ik zie bij mij en op de bedrijven van mijn collega’s hoe belangrijk een continue flow van CO2 is. Onze gewassen kunnen niet zonder. Dus niet vandaag een hele hoge dosis en morgen nagenoeg niets. Dat trekken de planten niet, daardoor verliezen wij groeikracht en productie. En ja, we hebben hier in het gebied een OCAP-aansluiting. Maar de ervaring leert dat die niet altijd even betrouwbaar is. Dus zie ik voor me dat de klep voor restwarmte dicht gaat en de WKK aangaat als de CO2-voorziening hapert.

Hoe anders is de situatie onder onderzoekomstandigheden. Proefbedrijven beschikken doorgaans over constante levering van CO2, desnoods aangevuld met zuivere CO2. Onder dergelijke omstandigheden lukt het om het totale CO2 verbruik te verminderen. In die gedachte zouden we mee kunnen gaan zodra er een robuust CO2-plan op tafel ligt dat geschikt is voor praktijkomstandigheden. Pas dan zie ik vooruitgang voor onze warmtecoöperatie, hoe graag we ook willen.

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk