Al een aantal jaren werkt WUR Glastuinbouw aan methodieken om de emissies bij grondgebonden teelten te verminderen. Zo ontwikkelen we nu de ‘Virtuele lysimeter’, een model om de watergift precies af te stemmen op de gewasbehoefte.

Het eerder ontworpen prototype is nu vervangen door een online-versie. We hebben hierin forse verbeteringen aangebracht in de berekeningen. Zo is de invloed van belichting en die van schermdoeken op de totale stralingssom verbeterd. Ook wordt een gietbeurt nu beter verdeeld over de tijd, zodat piekuitspoeling na een beurt wordt voorkomen. Bovendien hebben we het advies voor een geplande watergift nu zo afgestemd dat de eerder gevoerde strategie (beurtgrootte, interval) daarin wordt meegenomen.

Berekende uitspoeling matcht met gemeten uitspoeling

Het model is inmiddels op twaalf bedrijven met allerlei gewassen geïnstalleerd (onder andere chrysant, lysianthus, radijs, bio-tomaat). Bij vier daarvan is ook nog een werkende echte lysimeter aanwezig, zodat we daarmee het model kunnen toetsen. Bij het chrysantenbedrijf blijkt de berekende uitspoeling uitstekend te matchen met de gemeten uitspoeling, Bij de andere bedrijven is dat redelijk, maar soms is dit matig. We werken nog aan verdere fine-tuning van het model.

Tekst: Wim Voogt